Si

 

Thơ L Anh Ch

 

Người đời bảo ta si

Ta đy biết ni g?

Lận đận trường nhn thế

Khen ch để m chi ???

 

Người si trong ci si

L hai lần kẻ si

Nn si m chẳng biết

Cn ta thn nỗi g ?

 

Người si trong ci si

Đu c phải l si !

Thong dong cng cy cỏ,

Đồi ni mọc xanh r !

 

Người si trong ci si,

Lấy tịch mịch lm ghi-

Vầng trăng in đy nước,

Mun sắc tỏa Dao Tr !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------