Mênh Mang 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Không-vô-biên-xứ  Mênh Mang

       Hư không vắt vẻo , tràn lan mọi miền

 

             Ẵm từng thế giới đảo điên ,

       Mênh Mang muôn cảnh triền miên đêm dài

 

             Thái dương nuốt chửng là tài !

       Non Bồng Nước Nhược như cài ngậm trăng !

 

             Mênh Mang tha thướt diệu hằng ,

       Suốt muôn năm, một Pháp Đăng ấn truyền

             Mênh Mang biển Tánh hồ Thiền !

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------