Ai bảo 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ai bảo tin lầm tri kỷ

             Cuộc đời thế giới mịt sương

             Ai bảo tâm ta thi sĩ

             Biển đời sóng nước sông Thương !

*

*

       Nên bảo Tánh là tri kỷ

       Trăng rằm đà vẹt tuyết sương

       Nên bảo ta thi thiền sĩ

       Thấy đời là cảnh tâm vương !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------