Hỏi Tâm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hỏi tâm , tâm có mấy tâm?

       Tâm cài sách vở, tâm tầm đạo tu

*

             Tâm về cái cơi thiên thu,

       Tâm theo trăng đă lăng du bao đời

*

             Ở trong trời đất vợi vời,

       Tâm hay hiện hữu , khơi khơi sống hoài?

*

             Tâm đơn chiếc, nỗi u hoài,

       Tâm về tâm ở đêm dài trắng đêm

*

             Tâm mơ về chốn Phật Tiên?

       Tâm nào tâm thực, tâm hiền, ác tâm?

             Hỏi Tâm, vọng tiếng ŕ rầm . . .

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------