Vạn Trăng 4

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

 

            Ḷng hay ấp ủ canh trường,

      Tâm hay in cảnh nguyệt dường lộng gương

*

            Tâm tâm một mối tơ vương,

      Ḷng ḷng cảnh cảnh trời sương mịt mù

*

            Vượt qua cái cơi tịch u,

      Trăng tâm nở rộ ngh́n thu hội đèn !

*

            Trăng ḷng tỏ sáng một Thiền

      Trăng Trí hiển lộ anh hiền hiển Tâm !

*

            Trăng Trăng dơi dơi thăng trầm !

*

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------