Tâm Đồng

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Cùng điểm gió sương , cùng nắng gội,

            Dơi màu hoa lệ, dơi tâm đồng

*

                Đem ḷng gởi đến trăng cùng,

          Có hay đêm tối mà vung ánh vàng !

 

            Thanh sắc nhẽ, một nàng cung Quảng-

            Tài danh chi, Huệ Mạng ngời ngời !

*

                Diễm kiều chẳng trụ vợi vời,

          Khoan thai ánh ngọc, điểm mời Tánh Tâm

                Đồng tâm, đồng Tánh, trăng rằm !

 

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------