Vô T́nh

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Ta thấy hoa kia cũng biết cười,

                Vô t́nh thuyết pháp, vẹn mười mươi-

                Dưới vầng trăng ngọc, nguy nga lắm,

                Xào xạc khóm cây, ẩn hiện mời !

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com