V Tnh

 

 

Thơ L Anh Ch

 

 

Ta thấy hoa kia cũng biết cười,

V tnh thuyết php, vẹn mười mươi-

Dưới vầng trăng ngọc, nguy nga lắm,

Xo xạc khm cy, ẩn hiện mời !

 

 

--------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bi mới * Nối kết Trang Nh Phật Php Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

Trang Nh Kiến Tnh www.kientanh.com