Tiếng bóng chiều

 

                                Thơ Lê Anh Chí

 

                Nhẹ nhàng, mây ráng bóng chiều ,

        Nhẹ nhàng, cánh bướm yêu kiều vờn hoa -

                Nhẹ nhàng, Ta lại quán Ta,

        Lăn tăn, chuông mơ la đà tiếng . . . Không !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------