Trăng tŕ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Trăng tŕ đỉnh núi về non,

       Vất hoàng hôn, đuổi lon bon hôn hoàng !

*

             Trăng thơ tŕ thú lang thang,

       Như tâm như tánh, đa mang mạng ḷng

*

             Trăng thanh tŕ lư song song,

       Muôn đời là khổ, trăng không bén sầu

*

              Trăng thiền tŕ một tâm đầu,

       Bao la ba cơi, đ̣i câu Lạc Thường

             Trăng tŕ , trăng Tánh, tâm vương !

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------