Thin Đng

 

thơ L Anh Ch

 

 

Thin Đng Dục Giới đẹp phi thường

Chẳng phải miền m, chẳng ci dương

Mnh mang vũ trụ dường bch ngọc

Quang minh t lệ suốt dường gương

 

Quang minh t lệ, lại vừa tầm

Chẳng chi mắt người, ro rắt ngm . . .

Nhạc trời du dặt, du dương lạ

Cung đn mun điệu Php Triều m

 

Cỡi chiếc xe my lướt dặm đường

Chẳng thấy người đu, bng bng gương

Cảnh sắc pha l vng t lệ

Nhặt khoan ngy ngất khc ngh thường

 

(viết theo một giấc mộng năm 1979)

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------