Trăng In 

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Dần dà đă : trăng in cửa sổ,

             Hiển rặng tùng, lồ lộ vượt mây- 

 

                  Thắm ngà muôn vật ngh́n cây,

             Sáng soi tâm cảnh, muốn lay đá vàng !

*

             Trăng in vật, thênh thang trải khắp,

             Ḷng ngh́n sao, e lấp hư không- 

 

                  Trăng sao chen chúc tấm ḷng,

             Trăng này sao nọ tĩnh trong chiếu hằng !

*

                  In thiền , in vật, in trăng !

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------