Đơn Thuần

                    __________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

                Trăng vàng chạm bức mành chói lọi,

                Tâm can rày như dơi dơi theo

                    Bên ngoài lá rụng cái vèo,

              Thanh thanh sông núi non đèo rạng xuân

*

                Cao cả nhẽ, đơn thuần Phật Đạo,

                Định tâm hay, chế tạo non Bồng

                    Muôn đời một Tánh, ngóng trông,

              So le muôn ngả Tây Đông một Thiền !

*

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------