Ghé vườn Tâm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tánh ghé vườn Tâm , sao ghé đêm,

             Cây đàn Tâm Phật dạo bên thềm

             Vườn Tâm sao sáng trăng Hiền Thánh

             Dơi dơi bờ đêm, nấn ná thêm

**

**

       Dơi dơi vườn Tâm , hạnh ngộ miền

       Cung đàn Huệ Mạng cứ như nhiên

       Tánh Tâm tŕ thọ ṿm trời Giác,

       Trăng ghé vườn Tâm, Tánh ghé Thiền

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------