Sang sông

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

 

                        Hôm nao về xóm đông

                        Tâm-trí gặp Tâm-đồng

                        Cùng nhau bàn bỉ ngạn

                        Đến ngọn nguồn lách sông

 

        Đêm qua rồi rạng đông

        Tâm trí cũng tương đồng :

        Đâu cần đáo bỉ ngạn

        Chỉ khiến cạn ḍng sông !

 

                Khi tâm ta là không

                Th́ biến mất ḍng sông

                Bờ này là bỉ ngạn

                Ngồi yên mà thành công!

 

------------------

Chú thích :

Bài thơ này ca tụng Tâm Không ,trong khi Tâm Không chẳng phải là cứu cánh của Thiền Tông : bỉ ngạn trong bài thơ này là bờ kia của A La Hán.

Xin xem bài viết Tâm Không chưa phải là chân lư

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------