Nhẹ Nhàng 3

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nhẹ nhàng , in một Đóa Không ,

       Đóa ḥa tùng trúc đóa thông đạo mầu

*

             Nhẹ nhàng ư hợp tâm đầu,

       Ư siêu Vọng Ngă, thâm sâu hiển Thiền

*

             Nhẹ nhàng khóa cảnh thiên nhiên,

       Cùng trăng lẻ bóng cùng tiên thánh ḥa

*

             Đại Thiên thế giới là nhà,

       Nhẹ nhàng trôi nổi la đà thâm tâm

*

             Nhẹ nhàng chi xiết ân cần !

 

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------