Đo Tâm 

 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Ngày tháng đong đưa, đo, đếm, cân,

                Sông dài nước chảy đă bao ngần-

                Thức giang cuồn cuộn thành bao nẻo,

                Bể khổ muôn trùng, tâm mấy phân ?

 

                Bể khổ muôn trùng, tâm mấy phân ?

                Sao xa, trăng ẩn, dạ tần ngần

                Thiền hành chẳng đoái Nam Kha mộng,

                Hoa nở bộn bàng muôn đoá Tâm

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com