Phật Giáng Trần

*

 

                        Thơ Lê Anh Chí

*              *              *              *

 

                Lâm T́ Ni, Phật giáng trần,

        Bước đi bảy bước, dậm chân liên đài

                Chỉ lên vượt hẳn Thiên Thai,

        Xuống qua địa ngục, chuyển dài địa cung :

*

                Trên trời dưới đất thung dung,

        Độc tôn là Phật, tột cùng lư chân

*

                Muôn đời rực rỡ Phật Tâm,

        Thầy tam thiên đại, vượt tầm thế nhân

                Độ trời người, Phật Giáng Trần . . .

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com