Nhà

 

                     thơ Lê Anh Chí

 

Thập-phương mây nổi trắng phau ,

Xa ĺa trần thế : chẳng đâu là nhà ?

Bởi v́ vốn kẻ vô gia

Tam thiên thiên đại thảy là trú cư

Ḷng rỗng lặng, ư như như

Thanh thanh muôn cảnh, vô tư làm nhà . . .

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------