Gió Hắt

                  _______

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Hắt hiu cơn gió thổi,

                Thiền gia ngồi không nói

                Tâm an định không lay,

                Tháng ngày ngày tháng nổi

*

        Hắt hiu thế sự xoay,

        Vầng đông tươi lắm thay

        Khéo đến hoàng hôn rạng

        Đẹp tươi địa tâm này

*

                Hắt hiu hiu hắt sự,

                Thiền Tông tầm Tánh tự

                Vạn kiếp xưa là nay

                Tiêu dao, ngoài lịch-sử

*

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------