Âm Thầm

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

            Lủi thủi âm thầm một bóng đi,

            Mênh mang tâm trạng cỏ xanh ŕ

            Nhớ xưa nghếch ngác hoàng liên mộng

            Như kẻ say ḷng bỏ cuộc thi

*

            Lủi thủi âm thầm giấc mộng si,

            Giờ đây tâm cảnh ngự Dao Tŕ

            Không mộng chẳng mơ bao ảo bóng

            Khéo đem thiền-lư trấn xuân th́ !

*

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------