Hồng tươi

 

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

                Nhẹ nhàng kiều diễm đóa hồng tươi,

                Gió xuân d́u dặt vẻ như mời

                Nhẹ t́nh hoa lệ , màu hoa lệ,

                Tâm cùng muôn cảnh, mịn màng cười

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com