Hay Qun

*

*

Thơ L Anh Ch

*

*

 

Qun bao thương tiếc, cạn ưu sầu

Qun nỗi thế tnh chẳng đu đau

V thường hay Qun từng hơi thở,

Để mối tm tnh kho cạn su

*

*

Kho hay Qun chiếu đời hư ảo,

Kho Qun v thường thật thế vương

V Qun mun đường tm tự tạo,

Kho về tm thực, Qun can trường

*

*

Trang Nh Kiến Tnh www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nh Phật Php Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bi mới Kiến Tnh * Bi mới Trang LAnhCh *

--------------------------------------------------