Cảnh Chân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tuyết mây giăng mắc tứ phương,

       Con bồ câu trắng như dường dường không !

*

             B́nh minh nắng sớm diễm hồng,

       Sắc hoa vẫn thắm vẫn lồng màu thơ !

*

             Trăng sao mây nước nhung hờ,

       Hài hoà vạn hữu như mờ tịch u

*

             Ḷng như vắng lặng, chân tu

       Phiêu phiêu dung hoát, vượt mù đến Chân !

             Theo Thiền, về ngộ Pháp Thân !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------