Thơ Xưa Nay

              __________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Xưa thường yêu mến ṿng tay nhỏ,

            Mộng mơ xuân, mộng đượm yêu đương

            Thi sĩ, ta đan sầu gửi gió,

            Nên những vần vương vấn, vấn vương

*

            Ghép chữ dệt vài thơ tả tạc,

            Nét u hoài, ẩn nét trang đài

            Man mác, để đôi ḍng lác đác,

            Bao la mây , bàng bạc thương ai

*

* * *

*

            Tu thiền, dứt bỏ thú bi ai,

            Bỏ cả công danh, bỏ Sắc Tài

            Ngày nay tạo những vần Thiền, Tánh

            Mong nụ thơ gieo đến vạn loài

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------