T́nh Thương Mẹ

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

                Tôi có t́nh thương ngập bến bờ,

                Suốt đời chẳng vướng chút bùn nhơ -

                T́nh thương đă trải bao sương tuyết,

                Vẫn thấm ḷng tôi đổ lệ thơ -

 

                        Chẳng phải giai nhân gợi mối t́nh -

                        Chẳng v́ sắc đẹp, chí b́nh sinh -

                        T́nh thương để đáp t́nh thương lớn,

                        Đấng Mẫu Thân này thiên-cổ linh !

 

                Mấy chục năm nay vẫn nhớ Người !

                Nhớ hoài nhung nhớ chẳng hề nguôi,

                T́nh này tôi bảo là Thánh Trí !

                Độ Mẫu Thân rồi mới đẹp tươi.

 

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------