Di di

*

*

Thơ L Anh Ch

*

*

Đằng đẵng bốn ma mưa nắng gội,

Men sầu e ấp nỗi can trng

Vọng Tm, Chn Ng cng lng,

Mnh mang sng ni , bộn bng nội tm

**

**

Lng sng gi, m thầm lắng dịu,

Khc thiền tm, một điệu dung ha,

Bao ngy, bao giấc thiết tha,

Chn Tm di di như l , l như . . .

*

*

Trang Nh Kiến Tnh www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nh Phật Php Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bi mới Kiến Tnh * Bi mới Trang LAnhCh *

--------------------------------------------------