Bịnh

 

thơ L Anh Ch

 

Cơn bịnh thường khi đến ngặt ngho,

Co ro nằm rũ, cảnh cheo leo

Qun bịnh ta bn m ỉ qun

Cho trn tội phc, nghiệp ngưng đeo

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------