Lăng Du

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Như người lăng tử chiều hôm,

       Vừa vươn sống dậy lại chôn canh trường

*

             B́nh minh lấp loé muôn đường,

       Hoàng hôn lại dấy, vấn vương hôn hoàng !

*

             Theo sát cảnh, kẻ đa mang,

       Đời đời sự sự ngổn ngang bời bời

*

             Tâm thiền dạ dạ đắp bồi,

       Ḍng sông Ái khéo dứt rời bờ mê !

             Niết bàn cập bến Tào Khê !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------