Bạn Hằng Nga 

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Hỏa Tinh làm bạn Hằng Nga

        Cả ṿm trời vắng, chỉ ta với nàng !   (1)

*

*

                Một vùng vũ trụ mênh mang,

        Ta gây nóng nực nàng ban nhụy vàng

                Cũng th́ tinh tú hoang đàng

        Đây ta Hỏa Lực, nọ nàng Diệu Tâm :

*

*

                Nàng là một đóa trăng rằm,

        Thanh thanh ánh ngọc, chằm chằm hứng thơ

                Ngắm nàng thi sĩ mộng mơ

        Chỉ nàng Thiền Lư xóa mờ Vọng Mê    (2)

                Trỏ nàng nhân thế thốt thề

        Vắng nàng ai kẻ dầm dề lệ châu . . .

*

 

------------------

Chú Thích :

 

(1) Việc này có thật :

                Hỏa Tinh làm bạn Hằng Nga

        Cả ṿm trời vắng, chỉ ta với nàng !  

Sự kiện thiên văn xảy ra vào đêm ngày 12-8-2003 , rạng ngày 13-8, trên ṿm trời Ba Lê :

 

Lúc đó là tháng 8 nóng nực , có lẽ là nóng nhất Âu Châu xưa nay, đêm đó trên ṿm trời Ba Lê, Hỏa Tinh đến gần Hằng Nga . Lạ một điều, cả nửa bầu trời không có một v́ sao nào, c̣n nửa kia th́ bao phủ mây trắng !

Ngày 12-8-2003 c̣n là rằm tháng 7, đại lễ Vu Lan . V́ thế, bài thơ trên có câu :

                Nàng là một đóa trăng rằm,

câu này thật chẳng ngoa tí nào !

 

Đêm hôm sau , cũng c̣n "Hỏa Tinh làm bạn Hằng Nga", cũng ‘Cả ṿm trời vắng, chỉ ta với nàng ’, chỉ khác là 2 sao thay đổi vị trí : Hằng Nga bước sang trái, Hỏa Tinh ở bên phải, 

 

Tôi biết sao kia là Hỏa Tinh v́ có tập san khoa học đă loan tin "Hỏa Tinh làm bạn Hằng Nga", trong những đêm đó. V́ thích ngắm trăng, nên tối đó tôi đă ḍm chừng, đến đêm dậy nh́n trời . . .

 

(2) Ngón tay chỉ mặt trăng,

một thuật ngữ Đại Thừa và Thiền Tông.

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------