Nối thời gian

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Xem chừng uy lực tỏa đầy vơi,

             Ḥa hợp thi vi chuyển động khơi

             Từng tầng kinh điển cao xa vắng

             Theo sát thời gian ẩn hiện mời

*

*

       Lay cả không gian, thoắt điểm trời

       Tánh Chân cô đọng tuyệt mù khơi

       Song song vương vấn , sao và nguyệt,

       Nối măi thời gian diễm vợi vời

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------