Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

VIII) Duyên do , xuất xứ

IX) Ngũ giới

X) Viết gọn lại Phương pháp lưng thẳng : hai động tác

XI) Nguyên tắc làm lưng thẳng ra

XII) Biến thế : Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

XIII) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng (tiếp theo)

__________________________________________

 

 

Dàn Bài của bài trước:

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

I) Tu tập thiền định và biết rằng thiền định không đưa đến sự Kiến Tánh

II) Tập Yoga để bảo tồn sức khỏe

III) Thẳng lưng : rất quan trọng

IV) Thuật để làm lưng thẳng ra (trước khi tập thiền định hay Yoga)

V) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng

VI) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

VII) Thuộc ḷng khẩu quyết

---------------------

 

 

VIII) Duyên do , xuất xứ

 

Năm 1976, tôi tập Yoga, từ một số động tác Yoga tôi Phóng tác và tổng hợp lại thành Phương pháp này.

Số là, ngày đầu tiên tập Yoga, biết rằng cần thẳng lưng , tôi thắc mắc tự hỏi ‘không biết lưng ta có thật sự thẳng không?’, thật không chắc ăn tí nào, đâu phải hễ muốn lưng thẳng th́ lưng thẳng đâu, nhất là từ trước đến lúc ấy, tôi chẳng hề để ư đến vấn đề này, lại xem việc ngồi thẳng lưng là một’lễ nghi’ g̣ bó

Đọc lại các tư thế Yoga, tôi nhận thấy rằng vài động tác Yoga có thể giúp sự thẳng lưng.

Từ đó, từ khoảng buổi tập Yogathứ 2 hoặc 3, tôi bắt đầu buổi tập bằng Phương pháp thẳng lưng này.

 

 

IX) Ngũ giới

 

Người Phật-tử tập làm lưng thẳng ra , với xuớng tập thiền.

tu thiền, th́ điều kiện tiên quyết là Gi ngũ giới. Không gi ngũ giới th́ trước sau cũng lạc vào đường .

Gi ngũ giới là :

       Không sát sanh

       Không trộm cắp

       Không dâm

       Không Nói Dối

       Không uốngợu

 

 

X) Viết gọn lại Phương pháp lưng thẳng : hai động tác

 

Bài trước diễn tả Phương pháp lưng thẳng , có đến 12 giai đoạn, nhưng sự thực ; phần nhiều là diễn tả t́nh trạng của hành giả.

Phương pháp tập lưng thẳng quen rồi sẽ trở thành khoảng 2 giai đoạn, 2 động tác chính, chính ra khá đơn giản

 

Sau đây, viết gọn lại Phương pháp lưng thẳng , hai động tác :

1) Chắp hai bàn tay vào nhau : ḷng bàn tay hướng về ḿnh, mười ngón tay xen kẽ nhau. Lật cả hai bàn tay, 180 độ, để cho lưng bàn tay hướng về ḿnh, Duỗi thẳng hai cánh tay, đưa hai cánh tay lên ngang vai

2) Từ từ đưa hai cánh tay hai bàn tay lên qua đầu, dừng lại khi hai bàn tay ở vị trí phía trên đỉnh đầu, ḷng ( hai) bàn tay hướng lên trời, mười ngón tay vẫn xen kẽ nhau dính vào nhau, hai cánh tay song song hướng lên trời. Kiểm soát rằng : hai ḷng bàn tay hướng lên trời, hai cánh tay thật thẳng hướng lên trời,và lưng đă thẳng; nếu cảm thấy lưng chưa thẳng , th́ có thể rướn thẳng lưng lên một chút.   Giữ vị trí này khoảng 3 phút

 

 

XI) Nguyên tắc làm lưng thẳng ra

 

Nguyên tắc của Phương pháp lưng thẳng là :

       lưng thẳng ra nếu đan hai bàn tay vào nhau và đưa thẳng lên trời , bàn tay hướng lên trời

 

Nhận xét  :

       ḷng hai bàn tay hướng lên trời hay lưng hai bàn tay hướng lên trời, th́ lưng vẫn thẳng. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng rằng khi ḷng hai bàn tay hướng lên trời th́ lưng thẳng hơn

 

 

XII) Biến thế : Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

 

Tôi rất cẩn thận, cho nên khi viết bài trước, tôi có tự biểu diễn lại ‘Phương pháp làm lưng thẳng ra’, để xem có đúng không (Quả là đúng) _-mặc dù Phương pháp này tôi thuộc nằm ḷng.

Tuy nhiên lâu nay, trong sự thực hành hàng ngày, tôi lại thường dùng một biến thế của Phương pháp. Gọi là biến thế , nhưng cũng là Phương pháp đó, chỉ linh hoạt hơn.

 

Viết Biến thế của Phương pháp lưng thẳng ra đây v́ biến thế sống động hơn:

1) Đan hai bàn tay vào nhau : ḷng bàn tay hướng về ḿnh, mười ngón tay xen kẽ nhau. Lật cả hai bàn tay, 180 độ, để cho lưng bàn tay hướng về ḿnh, Duỗi thẳng hai cánh tay, đưa hai cánh tay lên ngang vai, rồi đưa hai cánh tay hai bàn tay lên qua đầu, thẳng lên trời, ḷng ( hai) bàn tay hướng lên trời

2) Lập lại ba lần động tác sau :

       Hơi chùng tay xuống. Lật cả hai bàn tay, 180 độ, (lưng hai bàn tay hướng lên trời), đưa thẳng lên trời. Lật cả hai bàn tay, 180 độ, ḷng ( hai) bàn tay hướng lên trời), đưa thẳng lên trời.

 

Nhận xét  :

       Tư thế cuối cùng bao giờ cũng là :ḷng hai bàn tay hướng lên trời, đưa thẳng lên trời.

       biến thế sống động hơn v́: Lật đi lật lại hai bàn tay

 

 

XIII) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng (tiếp theo)

 

Nên tập giữ lưng thẳng mỗi khi ngồi : Không thiền cũng ngồi thẳng lưng .

Để ư khi ngồi như vậy, th́ chỉ khoảng một tháng sau, thành thói quen : ngồi lúc nào cũng thẳng lưng.

Thói quen tốt cho sức khỏe, không những thế : ngồi thẳng lưng th́ tướng mạo trở thành cao sang hơn.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *