Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 1 )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Tu tập thiền định biết rằng thiền định không đưa đến s Kiến Tánh

II) Tập Yoga đ bảo tồn sức khỏe

III) Thẳng lưng : rất quan trọng

IV) Thuật đ làm lưng thẳng ra (trước khi tập thiền định hay Yoga)

V) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng

VI) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

VII) Thuộc ḷng khẩu quyết

__________________________________________

 

 

 

I) Tu tập thiền định biết rằng thiền định không đưa đến s Kiến Tánh

 

Phật giáo có ba pháp thiền :

1) Thiền định

2) Thiền quán (và quán tưởng)

3) Thiền Thiền-tông

 

Mục đích của Thiền định Phật giáo là sự giải thoát, của Thiền-tông là s Kiến Tánh ta đă biết rằng thiền định không đưa đến s Kiến Tánh. Xem bài :

       Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

Điều đó không có nghĩa là người Thiền-tông không biết Thiền-định là ǵ. Sự thực là : nếu là Phật-tử mà không biết Thiền-định là ǵ th́ kỳ quá. Do đó, ta vẫn tu tập thiền định biết rằng thiền định không đưa đến s Kiến Tánh. Ta vẫn tu tập thiền định , xem chừng đ không b trầm không th tịch song song với thiền định , tập những phương thức Thiền-tông

 

 

II) Tập Yoga đ bảo tồn sức khỏe

 

Người Phật-tử có thể tập Yoga đ bảo tồn sức khỏe .

 

Tôi kinh nghiệm v việc này. Tôi tập Yoga t năm 1976, tập đ chữa bệnh ; ch sau 5 ngày th́ hết bịnh.

Tôi tập Yoga nhiều kết qu tốt. vậy , tôi không xem Yoga là chân , nên năm 1977, tôi bắt đầu tu tập thiền tiếp tục Yoga đ bảo tồn sức khỏe.

 

 

III) Thẳng lưng : rất quan trọng

 

Trong việc tập Yoga hay thiền định , sự thẳng lưng là rất quan trọng. Tất cả các sách dạy tập Yoga hay thiền định đều nói như vậy. Không những thế, từ Đông sang Tây, các bậc phụ mẫu đều dạy con cháu phải ngồi thẳng lưng.

 

 

IV) Thuật đ làm lưng thẳng ra (trước khi tập thiền định hay Yoga)

 

Làm những động tác sau :

 

1) Ngồi ( để sửa soạn tập Yoga hay thiền định)

2) Chắp hai bàn tay vào nhau : ḷng bàn tay hướng về ḿnh, mười ngón tay xen kẽ nhau

3) Lật cả hai bàn tay, 180 độ

4) Lúc này : ḷng ( hai) bàn tay hướng ra ngoài, mười ngón tay vẫn xen kẽ nhau dính vào nhau, lưng bàn tay hướng về ḿnh

5) Duỗi thẳng hai cánh tay, hai bàn tay vẫn như cũ, từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai

6) Lúc này : ḷng ( hai) bàn tay hướng ra ngoài, mười ngón tay vẫn xen kẽ nhau dính vào nhau, hai cánh tay thẳng góc với hai vai

7) Từ từ đưa hai cánh tay hai bàn tay lên qua đầu, dừng lại khi hai bàn tay ở vị trí phía trên đỉnh đầu

8) Lúc này : ḷng ( hai) bàn tay hướng lên trời, mười ngón tay vẫn xen kẽ nhau dính vào nhau, hai cánh tay song song hướng lên trời

9) Rướn hai cánh tay hai bàn tay thẳng lên trời (mười ngón tay vẫn xen kẽ nhau dính vào nhau ) và nương theo đó, rướn thẳng lưng lên

10) Lúc này : lưng thẳng, ḷng ( hai) bàn tay hướng lên trời, mười ngón tay vẫn xen kẽ nhau dính vào nhau, hai cánh tay song song hướng lên trời

11) Giữ vị trí này khoảng 3 phút

12) Ráng giữ lưng thẳng và :Từ từ buông rời hai bàn tay, từ từ buông thả hai cánh tay xuống. Có thể bắt đầu tập thiền định hay Yoga.

 

Đ ư rằng 12 giai đoạn, nhưng s thực ch khoảng 5, 6 ; phần c̣n lại, diễn t t́nh trạng của hành gi. Phương pháp trên tập quen rồi s tr thành khoảng 2 giai đoạn, chính ra khá đơn giản

 

Lưu Ư:

Ở giai đoạn 9, chỉ cần hơi ‘‘rướn thẳng lưng lên’’, không cố gắng rướn người lên quá mức

 

 

V) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng

 

Áp dụng nguyên tắc Thiền Thiền-tông : đi đứng nằm ngồi đều Thiền , ta giữ lưng thẳng mỗi khi ngồi : Không thiền cũng ngồi thẳng lưng .

Tập như vậy, khoảng một tháng sau, th́ thành thói quen : ngồi lúc nào cũng thẳng lưng.

Thói quen tốt cho sức khỏe, không những thế : đàn ông ngồi thẳng lưng th́ trông oai phong lẫm liệt , đàn ngồi thẳng lưng th́ trông đoan trang.

 

 

VI) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

 

Vài điều cần biết:

_ăn xong 2 giờ rưỡi sau mới được tập. Tập lúc chưa tiêu cơm th́ bị bịnh

_nên tập lúc sáng sớm, trước khi ăn sáng

_khi đă tập giỏi rồi, th́ không nên tập Yoga trước khi ngủ (v́ khoẻ quá, ngủ không được)

_thoáng khí : chỗ tập nên thoáng khí. Ở xứ lạnh, th́ hơi kẹt, nếu sợ gió lạnh , th́ có thể mở cửa sổ trong ṿng 5 phút, rồi đóng lại .

_thời gian : Nếu bận việc, th́ mỗi ngày tập 20 phút cũng đủ. Nếu không th́ nên tập từ 1 giờ đến 2 giờ.

 

 

VII) Thuộc ḷng khẩu quyết

 

Thuộc ḷng khẩu quyết ! Tất cả những tiểu thuyết kiếm hiệp đều diễn tả như vậy : các anh hùng đều học thuộc ḷng khẩu quyết của tâm pháp nội công hoặc chiêu thức, rồi theo đó mà luyện tập.

Về điểm này, th́ tôi thấy các tiểu thuyết gia kiếm hiệp rất có lư.

 

Trước khi luyện tập một tư thế Yoga hay một pháp môn thiền, ta cần phải học thuộc ḷng cách thức, phương pháp _từng chi tiết thực hành của tư thế Yoga , của pháp môn thiền đó. Thật dễ hiểu tại sao : không thể tập một chút rồi lại giở sách ra xem lại xem phải làm tiếp cái ǵ, tập như thế th́ đến đời nào mới thi hành thuần thục tư thế Yoga hay pháp thiền ?

 

Không phải chỉ tư thế Yoga hay pháp thiền mà ta cần học thuộc ḷng khẩu quyết, ngay trong việc học thế gian, học khoa học cũng thế. Cả đến việc học toán: có học thuộc ḷng định lư, công thức th́ làm toán, chứng minh toán mới nhanh; nhiều khi, có học thuộc ḷng định lư, công thức th́ làm bài thi toán mới được !

 

 

. . .

 

 

Phóng tác từ những động tác Yoga

Tôi biết Phương pháp này, trước khi tu tập thiền.

Năm 1976, tôi tập Yoga, từ những động tác Yoga tôi Phóng tác và tổng hợp lại thành Phương pháp này.

Phương pháp này tôi Thực hành đă 32 năm, c̣n thiền th́ 31 năm

 

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------