Tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978

                     Hồi kư Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Đặt vấn đề : làm thế nào để lưng thng ra

II) Phương pháp làm lưng thng ra

III) Tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978

IV) Phản ứng của hầu hết mọi người : nhạt nhẽo xem thường

V) Phép lạ

VI) Một trong ba bài được đọc nhiều nhất

VII) Luân lư của câu chuyện

__________________________________________

Tôi rất xem trọng ‘Phương pháp làm lưng thng ra’. Bởi v́ :

_-tất cả các môn phái thiền, Yoga, nội công đều nhấn mạnh vào sự việc giữ lưng thng khi tập luyện

_-chẳng phải hễ muốn lưng thng th́ lưng sẽ thng

thế nhưng, không môn phái nào nói đến Phương pháp làm lưng thng ra.  Công lao của tôi là ở chỗ : đặt vấn đề (làm thế nào để lưng thng ra) và đưa ra đáp án. Một hôm, năm 1978, tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ cho một số người. Phản ứng của hầu hết mọi người là : họ có vẻ nhạt nhẽo xem thường cái Phương pháp này ; tuy nhiên lúc ấy có một Phép lạ hiện ra ...

 

 

I) Đặt vấn đề : làm thế nào để lưng thng ra

 

a) Không môn phái nào nói đến Phương pháp làm lưng thng ra

Tất cả các môn phái thiền, Yoga, nội công đều nhấn mạnh vào sự việc giữ lưng thng khi tập luyện, thế nhưng không môn phái nào nói đến Phương pháp làm lưng thng ra.

 

b) Công lao của tôi là ở chỗ : đặt vấn đề (làm thế nào để lưng thng ra) và đưa ra đáp án.

c) Tôi đưa ra đáp án ‘Phương pháp làm lưng thng ra’, nhưng những động tác của phương pháp này không phải là tôi sáng chế ra, mà tôi đă Phóng tác và tổng hợp lại , từ những động tác Yoga.

Tôi rất vui ḷng v́ đă đưa ra đáp án (Phương pháp làm lưng thng ra), xem như là đóng góp của tôi cho thiền, Yoga, nội công ...

 

 

II) Phương pháp làm lưng thng ra

 

a) Tôi đă viết hai bài về sự việc này.

Bài 1 th́ khá dài ḍng v́ tôi diễn tả nhiều về thái độ, tư thế, hành trạng của người tập ở mỗi động tác ; bài 2 th́ giản dị hơn nhiều, chỉ c̣n 2 động tác  _-gọi là Biến thế của Phương pháp lưng thẳng

Xem :      102)        Phương pháp làm lưng thng ra 2

 

b) Viết Biến thế của Phương pháp lưng thẳng ra đây:

 

b1) Đan hai bàn tay vào nhau : ḷng bàn tay hướng về ḿnh, mười ngón tay xen kẽ nhau. Lật cả hai bàn tay, 180 độ, để cho lưng bàn tay hướng về ḿnh, Duỗi thẳng hai cánh tay, đưa hai cánh tay lên ngang vai, rồi đưa hai cánh tay hai bàn tay lên qua đầu, thẳng lên trời, ḷng ( hai) bàn tay hướng lên trời

 

b2) Lập lại ba lần động tác sau :

       Hơi chùng tay xuống. Lật cả hai bàn tay, 180 độ, (lưng hai bàn tay hướng lên trời), đưa thẳng lên trời. Lật cả hai bàn tay, 180 độ, ḷng ( hai) bàn tay hướng lên trời), đưa thẳng lên trời.

Nhận xét  :

       Tư thế cuối cùng bao giờ cũng là :ḷng hai bàn tay hướng lên trời, đưa thẳng lên trời.

       biến thế sống động hơn v́: Lật đi lật lại hai bàn tay

 

c) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng

Nên tập giữ lưng thẳng mỗi khi ngồi : Không thiền cũng ngồi thẳng lưng .

Để ư khi ngồi như vậy, th́ chỉ khoảng một tháng sau, thành thói quen : ngồi lúc nào cũng thẳng lưng.

Thói quen tốt cho sức khỏe, không những thế : đàn ông ngồi thẳng lưng th́ tướng mạo trở thành cao sang hơn , đàn bà ngồi thẳng lưng th́ tướng mạo trở thành đoan trang hơn

 

 

III) Tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978

 

Một hôm, năm 1978, có khá đông người tụ họp ở nhà tôi (khoảng gần 20 người) ; một số trong nhóm đang tu thiền, một số đang tập Yoga, và một số đang tập thở . Tôi thấy rằng điều kiện hội đủ để  thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’

Thế là tôi nói Phương pháp và làm những động tác biểu diễn Phương pháp làm lưng thng ra

 

 

IV) Phản ứng của hầu hết mọi người : nhạt nhẽo xem thường

 

Phản ứng của hầu hết mọi người làm tôi khá thất vọng và tổn thương : họ có vẻ nhạt nhẽo xem thường, coi cái ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ chẳng đáng ǵ !

 

 

V) Phép lạ

 

Trong nhóm có một người tên M., tu thiền từ thuở nhỏ ; vào thời điểm đó, về kiến thức Phật Giáo, M hơn tôi xa . M bị tẩu hỏa nhập ma (mọi người đều nói vậy) , có lẽ v́ quá muốn mau chóng thành Phật thành Tổ ; do đó , M mặt mũi lúc nao cũng có vẻ buồn rầu, sầu khổ

Hầu hết mọi người đều có vẻ nhạt nhẽo xem thường cái ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ ; M bỗng dưng nh́n tôi cười và nói : ‘Phải công nhận rằng bác Chí ngồi rất thẳng lưng, thẳng băng à !’ Tôi nh́n M cười đáp lễ và bỗng dưng thấy Phép lạ hiện ra : gương mặt của Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra trên gương mặt của cư sĩ M với nụ cười dịu hiền từ bi của Bồ Tát ; Phép lạ của Bồ Tát hiện ra không đầy một phút. Phép lạ của Bồ Tát chỉ một ḿnh tôi thấy : tôi là chủ nhà ngồi đối diện với mọi người, mọi người ngồi thành 2 phần ba của ṿng tṛn đối diện với tôi, họ nh́n văo tôi và không thấy gương mặt của M.

Tôi xem Phép lạ này là sự khuyến khích của Bồ Tát Quán Thế Âm (khuyến khích tôi nên nói ‘Phương pháp làm lưng thng ra’)

 

 

VI) Một trong ba bài được đọc nhiều nhất

 

Tôi rất xem trọng ‘Phương pháp làm lưng thng ra’. Bởi v́ :

_-tất cả các môn phái thiền, Yoga, nội công đều nhấn mạnh vào sự việc giữ lưng thng khi tập luyện

_-chẳng phải hễ muốn lưng thng th́ lưng sẽ thng

Tuy nhiên , khi tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978 th́ hầu hết mọi người đều có vẻ nhạt nhẽo xem thường cái Phương pháp này ; do đó, tôi rất ngần ngại về việc viết và đăng ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ trên Trang Nhà Kiến Tánh.

Cuối cùng, mấy năm sau khi thành lập Trang Nhà Kiến Tánh, tôi đă viết và đăng ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ trên Trang Nhà.

Phương pháp làm lưng thng ra’ là một trong ba bài được đọc nhiều nhất trên Trang Nhà Kiến Tánh.

 

 

VII) Luân lư của câu chuyện

 

Luân lư của câu chuyện này gồm vài điều nên nói, trong cuộc đời :

 

a) Luân lư 1

_-Khi tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978 th́ hầu hết mọi người đều có vẻ nhạt nhẽo xem thường cái Phương pháp này

_-thế mà Phương pháp làm lưng thng ra’ là một trong ba bài được đọc nhiều nhất trên Trang Nhà Kiến Tánh.

Luân lư đầu tiên của câu chuyện là chẳng nên tin phản ứng của hầu hết mọi người, khi ta thuyết một Phương pháp nào đó ; v́ Phản ứng đó có thể không thành thật 

 

b) Cũng như mọi sự trên đời, chỉ nên tin vào suy luận vững chắc

 

c) Vả lại, Phương pháp này được sự khuyến khích của Bồ Tát Quán Thế Âm (mặc dù Phép lạ của Bồ Tát chỉ một ḿnh tôi thấy)

 

d) Phép lạ của Bồ Tát trên gương mặt của M c̣n nói rằng 1) M bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng không nặng lắm   2) M có tu thiền thật sự, dù có phạm lỗi quá muốn mau chóng thành Phật thành Tổ (kinh nghiệm của tôi là : có rất nhiều người tuyên bố tu thiền nhưng thật ra chẳng tu ǵ cả ...)

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Kim Cang và Chánh Pháp chưa từng có, dịch và chú giải : Thích Huyền Vi

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả Thích Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Kinh Vô Ngă Tướng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

       Pháp Trích Lục, Huỳnh văn Niệm trích lục.

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Từ Điển :

       Phật Quang Đại Từ Điển

       Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung C̣n

       Từ Điển Phật Học, Chân Nguyên _ Nguyễn Tường Bách

Sách :

       Nam Hoa Kinh, Trang Tử, dịch giả Ngô Tất Tố

       Nam Hoa Kinh, Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê

       Tứ Diệu Đế, Thích Thiện Hoa

 

       Mặc Tử,  Nguyễn Hiến Lê

       Cuộc đời Thánh Tăng Đại Ca Diếp, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Xá Lợi Phất, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Mục Kiền Liên, Nguyễn Điều,

       Đường Mây Trên Đất Hoa, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong

       Phật Giáo Khái Luận, Thích Chơn Thiện,

       Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ

       Tổ Thiền Tông, Thích Thanh Từ

       Thiền Đạo Tu Tập, Trương Trừng Cơ, dịch giả Như Hạnh

       Triết Học Trần Thái Tông, Nguyễn Đăng Thục

       Thiền Luận, D.T Suzuki, Trúc Thiên dịch, NXB An Tiêm, Sài G̣n 1973

 

       Cổ Học Tinh Hoa, Nguyễn văn Ngọc và Trần Lê Nhân

       Nho Giáo, Trần Trọng Kim

       Việt Nam Phật Giáo sử luận,  Nguyễn Lang, NXB Văn Học, Hà Nội 1994

       Cao Tăng Dị Truyện, Hạnh Huệ biên dịch

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *