Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 3

( Luận Anh-hùng 3 )

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

XI) Lời bàn thêm về ông Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại

XII) Lời bàn thêm về Khổng Tử

XIII) Thượng Hầu Lê Khôi cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

XIV) Tiêu Hà chẳng Anh-hùng

XV) Trương Lương chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng

                            (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Lời bàn thêm về ông Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại

_-Lời bàn thêm về Khổng Tử

Những lời bàn thêm này nói về một số điều không được các sử gia để ư đến. Sau đó bàn về

_-Thượng Hầu Lê Khôi : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

_-Tiêu Hà chẳng Anh-hùng

_-Trương Lương chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng

Tiết mục cuối (Trương Lương chẳng phải là Tướng Quốc lư tưởng, chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng), tôi đă bàn đến ngay từ lúc bắt đầu Trang Nhà này, ở đây chỉ nói về vấn đề thiết yếu : mục đích Trương Lương (Khôi phục nước Hàn), Trương Lương tu tiên để lánh đại nạn ...

 

Dàn Bài Bài 1:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Lời phi lộ : Khí tượng Anh-hùng !

I) Truyện Thuyết Đường : 3 anh-hùng 

II) Vua Lê Thái Tổ và 50 vơ tướng văn thần , cùng 600 quân khởi nghĩa : anh hùng cứu quốc

III) Muôn sự chẳng là của chung

IV) Giai nhân xế bóng , hào kiệt cùng đường

V) Đời không hiền-sĩ, Đất thiếu minh-quân
VI) Đời có hiền-sĩ, Đất có minh-quân

Dàn Bài Bài 2:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

VII) Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

VIII) Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm

IX) Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

X) Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

__________________________________________

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

THC = Tề Hoàn-công

NTh = Ninh-thích

Thúc Lương Ngột

Khổng Tử

LBa = Lưu Bang

TrL = Trương Lương = Trương Tử Pḥng

Chu Văn vương

TKD = TKhD = Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn

TkN = Triệu Kinh Nương

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

XI) Lời bàn thêm về ông Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại

 

12) Nhan Trưng Tại thuộc vào gia đ́nh quí tộc, có thể biết được điều này, v́ bà được đặt tên đàng hoàng : thông thường , phụ nữ vào thời xa xưa đó không có tên, con gái nhà họ  Nhan th́ chỉ được gọi Nhan thị, chỉ có những nhà quí tộc mới ‘cầu kỳ’ đặt tên con gái. Vả lại, ông Thúc Lương Ngột, địa vị và gia thế cao quí, khi muốn có người nối dơi, th́ phải t́m người vợ quí tộc và hiền thục ...

 

13) Ông họ Nhan là người khoáng đạt và dân chủ, ông hỏi ư các con chớ không độc đoán tự quyết định

 

14) Ông Thúc Lương Ngột là anh hùng cái thế ! vơ nghệ cao cường vô địch và thần dũng tuyệt luân ; sự kiện này không được các sử gia để ư đến bởi v́ mấy ông sử gia khinh thường các vơ tướng _-mặc dù trong hầu hết các triều đại của ta và Tàu, chỉ có các vơ tướng công trận lớn lao mới được phong Hầu tước !

 

15) ‘Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương’; sự kiện này cũng không được các sử gia để ư đến , không hiểu tại sao !

 

 

XII) Lời bàn thêm về Khổng Tử

 

Khổng Tử :

_-là con của một bậc anh hùng cái thế ! (Ông Thúc Lương Ngột vơ nghệ cao cường vô địch và thần dũng tuyệt luân)

_-trong lục nghệ , mà Khổng Tử  dạy cho học tṛ, có ‘bắn cung’ và ‘ngự’ (‘ngự’ là cỡi ngựa, nhưng cũng có thể là nghề ngồi xe để điều khiển trận chiến), đây là 2 nghề gia truyền Khổng Tử . V́ cha Khổng Tử  mất lúc  Khổng Tử 3 tuổi, nên ta không rơ Khổng Tử học ‘bắn cung’ và ‘ngự’ như thế nào (Khổng Tử  tự học hay Thúc Lương Ngột để lại bí kíp hay người trong họ hoặc chính Mạnh B́ dạy Khổng Tử ?)

_-học tṛ của Khổng Tử  có Trọng Do là người vũ dũng, nổi tiếng vũ dũng

 

Từ những sự kiện trên, ta có thể biết rằng Khổng Tử văn vơ toàn tài , chớ chẳng phải chỉ có tài văn, đạo đức, ‘bắn cung’ và cỡi ngựa mà thôi (Chẳng lẽ một người vũ dũng như Trọng Do lại cam tâm thờ một ông đồ gàn , thư sinh, làm thầy ? ; về gia thế Trọng Do, không hề có bằng chứng nào nói rằng Trọng Do có vơ gia truyền ! _-Xác suất khá lớn là Trọng Do được Khổng Tử truyền dạy vơ nghệ)

 

Khổng Tử văn vơ toàn tài , đây là một bật mí lớn lao ! bởi v́, như đă nói ở trên, mấy ông sử gia trọng văn khinh vơ , nếu có ông nào để ư thấy chỗ này, th́ họ cũng lờ đi , lờ đi một điểm trọng yếu về tài năng Khổng Tử ! ...

 

 

XIII) Thượng Hầu Lê Khôi cười ba tiếng, đắc Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

 

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, cháu ruột gọi vua Lê Thái Tổ bằng chú, là người vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế. Lê Khôi là danh tướng lẫy lừng, được lân bang (và cũng là kẻ địch) nể phục :

khi b́nh Chiêm, năm Thái Ḥa 4 (1446), Đ́nh thượng hầu Lê Khôi đi tiên phong, phá tan đồn binh địch, tiến vào địa giới Chiêm. Quân tướng Chiêm nhận ra ông, hỏi ‘Có phải ông Tư-mă đấy không ?’ Ông bèn cởi mũ trụ cho tướng Chiêm thấy mặt ông, thế là họ đều xuống ngựa đầu hàng . Đường xá thênh thang, Ông tiếp tục tiến quân, đánh thành Đồ Bàn, hạ thành Đồ Bàn dễ dàng (Sau này, Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành , dùng Đinh Liệt làm nguyên soái, phải vất vả , nhiêu khê hơn nhiều, rất nhiều ...)

Quân tướng Chiêm thấy mặt ông là xuống ngựa đầu hàng _-xưa nay, chưa có vơ tướng nào được ngoại bang kính nể như vậy. Ông lại nổi tiếng nhân từ _-đó là một lư do tại sao tướng Chiêm bằng ḷng xuống ngựa đầu hàng Ông.

Đ́nh Thượng Hầu Lê Khôi cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

 

 

XIV) Tiêu Hà chẳng Anh-hùng

 

Tiêu Hà thường được xem là thừa tướng tốt, trung thần và hiền thần nhà Hán. Sự thực, th́ Tiêu Hà là trung thần của Lưu Bang, có thể nói là ngu trung, nhưng chẳng phải hiền thần, chẳng phải hiền nhân :

Lưu Bang đi đánh Trần Hi , dặn Lă hậu ở nhà giết Hàn Tín và dặn Tiêu Hà giúp Lă hậu. Lă hậu giả vờ sai người từ chiến trường (chỗ Lưu Bang đang hành quân) trở về báo tin rằng: Trần Hi đă chết, các chư hầu, các quan đều vào hoàng cung chúc mừng. Tiêu Hà lừa Hàn Tín rằng: ‘‘Tuy ông có bịnh, nhưng cũng xin cố gắng vào mừng’’. Hàn Tín vào, bị bắt trói và bị xử ngũ h́nh thảm khốc ; không những thế , ba họ bị tru di !!!

Tiêu Hà trung với Lưu Bang nhưng bất nghĩa với Hàn Tín :

_-Tiêu Hà với Hàn Tín  là bạn đồng liêu : Tiêu Hà là thừa tướng, Hàn Tín  là nguyên soái ; thế mà Tiêu Hà thản nhiên lừa Hàn Tín , đẩy Hàn Tín vào chỗ chết thảm khốc . Khác hẳn với Phạm Lăi khi ra đi, có khuyên bạn đồng liêu Văn Chủng nên bỏ Câu Tiễn mà đi !

_-Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín làm nguyên soái để diệt Sở, nay Hạng Vũ đă chết, Tiêu Hà thản nhiên lừa Hàn Tín , đẩy Hàn Tín vào chỗ chết thảm khốc ; đây rơ là hành động vắt chanh bỏ vỏ ! Nếu Tiêu Hà làm vua chắc cũng giết công thần, như LBa !

Lưu Bang và Tiêu Hà rơ là vua nào tôi nấy !

Tiêu Hà chẳng phải hiền nhân  , chẳng phải Anh-hùng !

 

 

XV)  Trương Lương chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng

 

Từ 2000 năm nay, Trương Lương được ca ngợi là Tướng Quốc lư tưởng . Sự thực th́, Trương Lương chẳng phải là Tướng Quốc lư tưởng, chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng. Trong

        Luận Kiếm[2]

tôi đă bàn về điều này, ở đây chỉ nói về vấn đề thiết yếu : mục đích Trương Lương (Khôi phục nước Hàn), Trương Lương tu tiên để lánh đại nạn và thái độ Trương Lương với ba người bạn đồng liêu Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt

 

a) Trương Lương  chẳng thành công

_-mục đích Trương Lương :Khôi phục nước Hàn

Trương Lương là người nước Hàn, chỉ mong khôi phục nước Hàn, trả hận nước Hàn. Do đó, thuở thanh thiếu niên, ông bôn ba giang hồ để ... hành thích Tần Thuỷ Hoàng ! Đă có người nhận làm việc này cho Trương Lương và thất bại.

_-Trương Lương phá kế sách "khôi phục chư hầu" của Lịch Sinh.

Lịch Sinh đưa kế sách này, đă được Lưu Bang chấp thuận, nhưng bị Trương Lương phá đi. Kế sách này thật ra rất có lợi cho Trương Lương ! V́ có lợi cho Hàn Vương Cơ Tín ! Chư hầu có được khôi phục th́ địa vị của chư hầu Hàn Vương Cơ Tín mới vững, nước Hàn mới được khôi phục; phá kế sách "khôi phục chư hầu" th́ Hàn Vương Cơ Tín, Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt đều sẽ trở thành cái gai trước mắt của Lưu Bang !

_-Trương Lương thất bại

Hàn Vương Cơ Tín rốt cuộc chẳng c̣n làm vua : bị tước ngôi (Hàn Vương bị thuyên chuyển lên Thái Nguyên, mất nước Hàn)  , Hàn Vương Cơ Tín đành giúp Hung Nô đánh Lưu Bang ! Hàn Vương Cơ Tín rốt cuộc chẳng c̣n làm vua, nước Hàn rốt cuộc bị diệt (bị diệt bởi Lưu Bang !, và do lỗi Trương Lương) : Trương Lương đă thất bại ê chề !

 

b) Trương Lương chẳng phải công thành thân thoái

Khi Hàn Vương Cơ Tín giúp Hung Nô đánh Lưu Bang th́ Trương Lương biết rằng cái chết đă gần kề !

Không hẹn mà cả hai Trương Lương và Lưu Bang đều chợt nhớ ra rằng Trương Lương là thần tử nước Hàn, là tôi của Hàn Cơ Tín !

Sở dĩ Lưu Bang chưa giết Trương Lương ngay là v́ : 1) công Trương Lương quá lớn, phải t́m dịp để giết, giết ngay sợ người đàm tiếu ! 2) Trương Lương không có tài cầm quân, ít nguy hiểm hơn Hàn Tín nhiều ! 3) Trương Lương không có binh quyền, cũng không nắm giữ quyền chánh trị, hành chánh

Trương Lương bèn tu tiên để lánh đại nạn . Khi Trương Lương xin phép đi tu tiên, Lưu Bang c̣n thử một lá bài cuối : đ̣i phong vương cho Trương Lương ! Trương Lương cương quyết từ chối ( nhận th́ chết ! ). Cuối cùng Lưu Bang ‘‘tha chết’’ cho Trương Lương ! Trương Lương tu tiên để lánh đại nạn : Chẳng phải là công thành thân thoái !

Vả lại, Trương Lương, như đă nói ở trên, đă thất bại ê chề ; đâu có thể gọi là công thành ...

 

c) Trương Lương chẳng phải Anh-hùng

Hàn Tín, Bành Việt bị chết thảm : Hàn Tín bị ngũ h́nh, thây Bành Việt bị làm mắm, gởi cho Anh Bố. Nhận mắm, Anh Bố bèn điểm binh đánh Lưu Bang . Đây không phải là phản mà là một nghĩa cử, một nghĩa cử như khi xưa Anh Bố nổi lên chống lại nhà Tần !

Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt đều bị giết hại (và bị tru di ba họ). Có lẽ Trương Lương chẳng ngờ kết quả này ? Điều ta có thể nhận xét ra là : Trương Lương chẳng phải là người tốt . Bởi v́ ba người Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt đều trực tiếp hay gián tiếp bị Trương Lương chiêu dụ, dụ dỗ ra pḥ LBa . Lưu Bang nhờ sức ba người này mà được thiên hạ, rốt cuộc ba người này đều bị Lưu Bang giết hại ; trong suốt thời gian đó, Trương Lương không hề động đến một ngón tay để cứu giúp ba người Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt.

Trương Lương chẳng phải là người tốt .

Trương Lương chẳng phải Anh-hùng !

                                           (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

       Thuyết Đường

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *