Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 2 )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Giữ ngũ giới

II) Tập thở chẳng phải là tập nội công

III) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

IV)Thuộc ḷng khẩu quyết !

V) Thế ngồi

VI) Thí nghiệm : khi thở vào th́ bụng ph́nh ra

VII) Cách thức thở

VIII) Thở cũng là thiền

__________________________________________

 

 

I) Giữ ngũ giới

 

Người Phật-tử tập th đ bảo tồn sức khỏe .

Nhưng ta tập th với xuớng tập thiền.

tu thiền, th́ điều kiện tiên quyếtGiữ ngũ giới. Không giữ ngũ giới th́ trước sau ǵ cũng lạc vào đường tà.

Giữ ngũ giới là :

       Không sát sanh

       Không trộm cắp

       Không tà dâm

       Không Nói Dối

       Không uống rượu

 

 

II) Tập thở chẳng phải là tập nội công

 

Tập thở chẳng phải là tập nội công

Tập nội công của ta và Tàu có hai cách :

       1) mở huyệt đạo ( cách đạo Lăo)

       2) hút năng lượng của vũ trụ ( cách nhà Phật)

Hầu hết các tiểu thuyết gia kiếm hiệp đều viết sai về pháp tập nội công của phái Thiếu Lâm : điều họ diễn tả về pháp tập nội công này chẳng phải là pháp nhà Phật .

Xem bài

       Đạt Ma Sư Tổ

 

 

III) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

 

Vài điều cần biết:

_ăn xong 2 giờ rưỡi sau mới được tập. Tập lúc chưa tiêu cơm th́ bị bịnh

_nên tập lúc sáng sớm, trước khi ăn sáng

_khi đă tập giỏi rồi, th́ không nên tập thở trước khi ngủ (v́ sau đó, khoẻ quá, ngủ không được)

_thoáng khí : chỗ tập nên thoáng khí. Ở xứ lạnh, th́ hơi kẹt, nếu sợ gió lạnh , th́ có thể mở cửa sổ trong ṿng 5 phút, rồi đóng lại .

_thời gian : thở tối thiểu 6 cái

một cái thở = 1 lần thở vào + 1 lần thở ra

Tuy nhiên, mỗi ngày nên tập thở 20 phút

 

 

IV)Thuộc ḷng khẩu quyết !

 

Thuộc ḷng khẩu quyết ! Tất cả những tiểu thuyết kiếm hiệp đều diễn tả như vậy : các anh hùng đều học thuộc ḷng khẩu quyết của tâm pháp nội công hoặc chiêu thức, rồi theo đó mà luyện tập.

Về điểm này, th́ tôi thấy các tiểu thuyết gia kiếm hiệp rất có lư.

Đă nói về điều này trong bài :

       Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

Cách thức thở th́ đơn giản thôi. Dù vậy, cũng cần học thuộc ḷng cách thức thở trước khi tập.

 

 

V) Thế ngồi

 

1) Có thể ngồi xếp bằng tṛn hay ngồi trên ghế

_xếp bằng tṛn : trải một cái mền (chăn) khá dày lên sàn nhà , ngồi xếp bằng tṛn trên đó

_ngồi trên ghế, tḥng chân xuống, nên dùng loại ghế tương tự như ghế đẩu của nước ta

 

2) Làm lưng thẳng ra

Đă nói về điều này trong bài :

       Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

 

3) Để hai bàn tay . . .

Có thể để hai bàn tay lên đùi

Có thể để hai bàn tay lên hai đầu gối

Hai cách trên đều được cả, dùng cách nào mà : a) thấy thoải mái  b) lưng vẫn thẳng

Có thể bắt ấn với hai bàn tay nếu thích và nếu biết cách bắt ấn.

 

Ngoài ra, có thể thở nằm _nằm thẳng lưng.

 

 

VI) Thí nghiệm : khi thở vào th́ bụng ph́nh ra

 

Ở đây, tôi dùng chữ ‘thở vào’ mà không dùng ‘hít vào’, để nói lên rằng khi tập thở, cũng như khi cơ thể thở tự nhiên, nên tập sao cho thở vào cùng cường độ với thở ra. ( Thường khi ta dùng chữ ‘hít vào’ th́ hành động này có cường độ mạnh hơn là ‘thở vào’ )

 

Thở tự nhiên th́ khi thở vào cơ thể tự nhiên ph́nh bụng ra, và khi thở ra th́ ngược lại

 

Thí nghiệm ( khi thở vào th́ bụng ph́nh ra ) :

       Nằm trên giường, duỗi thẳng chân, không chủ động thở (nghĩa là để cơ thể thở tự nhiên), để một bàn tay lên bụng. Rồi quan sát : ta sẽ thấy, khi thở vào th́ bụng nhô lên, khi thở ra th́ bụng xẹp xuống

 

Vậy th́,

       tập thở : khi thở vào th́ thở đầy bụng; đây là cách thở tự nhiên

 

 

VII) Cách thức thở

 

Ngậm miệng lại, chỉ thở bằng mũi

1) Từ từ thở hết hơi trong ngực và bụng ra. Khi thở ra ta biết rằng ta đang thở ra.

2) Từ từ thở vào đầy bụng. Khi thở vào ta biết rằng ta đang thở vào.

3) Từ từ thở vào đầy ngực. Khi thở vào ta biết rằng ta đang thở vào.

4) Ngừng lại , không thở. Quán tưởng rằng dưỡng khí trong ngực và bụng lan tràn ra thấm vào các tế bào trong cơ thể.

Giai đoạn này kéo dài từ 2 đến 5 phút. Tùy người, có người có thể ngưng hô hấp rất lâu, có người không. Không nên gượng ép thái quá, khi cảm thấy bắt buộc phải thở, th́ thở.

5) Trở lại 1)

 

Thở tối thiểu 6 cái

( một cái thở = 1 lần thở vào + 1 lần thở ra )

 

 

VIII) Thở cũng là thiền

 

Trong Kinh, Phật có dạy tập thở : Khi thở vào ta biết rằng ta đang thở vào, Khi thở ra ta biết rằng ta đang thở ra. Ngài cũng dạy , tập thở có thể đem đến quả báu và nghị lực.

Pháp thở diễn tả ở trên là một cách thở Yoga. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh vào :

_Khi thở vào ta biết rằng ta đang thở vào,

_Khi thở ra ta biết rằng ta đang thở ra.

_Quán tưởng trong khi ngưng hô hấp

 

Thở cũng là thiền, nếu khi tập thở, ta có được ư thức, quán tưởng như trên.

Không những thế, nếu ta có được ư thức, quán tưởng như trên và không có vọng tưởng khi đang tập, th́ sẽ được lợi lạc rất nhiều về sức khỏe.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------