Luận Kiếm ở núi Tâm [1]

            ( Luận Kiếm 2.1 )

 

                    Lê Anh Chí

________________________

Dàn Bài :

I ) Trực Tâm Kiếm

       Thơ

       Các môn học thế gian

       Tu hành Phật Pháp

       Ngũ giới

II ) Thành Tâm Kiếm

III ) Liêm Sỉ Kiếm

IV ) Phục Thiện Kiếm

V ) Công B́nh Kiếm

VI ) Nhân Dạng Kiếm

VII ) Quân Tử Kiếm

VIII ) Tiểu Nhân Kiếm

IX ) Ngu Nhân Kiếm

X ) Trí Nhân Kiếm

XI ) Học Nhân Kiếm

________________________

 

 

 

I ) Trực Tâm Kiếm

 

Có Trực Tâm mới đạt được chỗ tinh vi của sự học. Học Khoa học, Kiếm Pháp đều nên có Trực Tâm .

 

Thơ

 

Luyện thi thơ cũng nên có Trực Tâm : thơ là do chân t́nh phát ra, dẫu ghép chữ lại thành thơ cũng cần một chút chân t́nh. Những nhà thi bá đều là người có chân t́nh , và ḷng thành thực th́ ít nhất cũng hơn phần đông người thế gian.

Trực Tâm sinh chân t́nh ; chân t́nh phát ra th́ rung động ḷng . . . thi nhân ( chính thi nhân  rung động trước) , rồi rung động ḷng người, có rung động ḷng người th́ thơ mới hay !

Có Trực Tâm mới đạt được chỗ tinh vi, ảo diệu của thơ.

 

 

Các môn học thế gian

 

Có Trực Tâm mới đạt được chỗ tinh vi của sự học.

Tại sao vậy ?

-Bởi nếu ḿnh không thành thực với ḿnh, th́ làm sao chịu suy nghĩ chỗ chưa thấu đáo ?

-Nếu ḿnh không thành thực với người, th́ khó có thể tự nhận chỗ chưa thấu đáo . Nhiều người biết một chút hoặc không biết lại khoe rằng biết hết, rằng ta đây thông minh , giỏi giang. . . Do đó sẽ chẳng bao giờ giỏi thật.

 

Trên đây, là chỉ mới nói đến điều kiện cần để đạt được chỗ tinh vi của sự học.

Dĩ nhiên, c̣n một điều kiện cần nữa là năng khiếu.

 

 

Tu hành Phật Pháp

 

Người Trực Tâm, đem tâm can ra phơi bày cho nhân thế xem chơi. Trong cơi đời ác trược này, như vậy thật là dại dột.

Nhưng trong Phật Pháp, Trực Tâm là đạo tràng.

Trong Phật Pháp, không có Trực Tâm không thể đắc đạo.

Trực Tâm là điều kiện cần ( nhưng không đủ ) để đắc đạo.

 

Ngũ giới

 

Người cư sĩ chỉ có 5 giới. Vậy mà, trong ngũ giới lại có ‘Không Nói Dối’.

Tại v́ trong Phật Pháp, Trực Tâm là đạo tràng.

Không những thế, trong 4 giới c̣n lại :

       Không trộm cắp

       Không tà dâm

cũng từ Trực Tâm mà ra.

 

Tóm lại, trong ngũ giới có ba giới liên quan đến Trực Tâm !

Tại v́ trong Phật Pháp, Trực Tâm là đạo tràng :

             Cùng nhân thế, thênh thang chân thực,

             Chẳng dối lừa, giành giựt , ghét ghen,

                  Mảnh trăng treo cửa làm đèn,

              Tâm này trăng nọ đóa sen chân t́nh !

                    (Trực Tâm Ca, Lê Anh Chí )

 

 

II ) Thành Tâm Kiếm

 

Thành Tâm Kiếm khác Trực Tâm Kiếm.

Thành đây không có nghĩa là thành thực, Trực  Tâm mới là ḷng thành thực, ḷng ngay thẳng.

Thành đây nghĩa là lập thành, kết thành, ḥan thành, thành toàn. Nói "có Thành Tâm , Thành Ư" về một việc tức là : hết ḷng làm viẹc đó, tâm trí đă kết thành một khối cho việc đó.

Đây là ư "chí thành thông thánh" !

 

Chí thành thông thánh ! Đây là mấu chốt của vấn đề :

Trong Phật Pháp, không có Trực Tâm th́ không thể đắc đạo.

Trong các môn học khác, không có Thành Tâm th́ không thể đạt được sự học.

( và có Trực Tâm mới đạt được chỗ tinh vi, ảo diệu của sự học).

Trong Phật Pháp, có Trực Tâm và  Thành Tâm th́ hi vọng đắc đạo rất lớn.

 

Trên đây, là chỉ mới nói đến điều kiện cần để đắc đạo, để thành đạt.

C̣n một điều kiện cần nữa là năng khiếu. Trong Phật Pháp, năng khiếu gọi là ‘thượng trí đại căn’ . . .

 

 

III ) Liêm Sỉ Kiếm

 

Có Liêm Sỉ th́ mới có thể tiến trên đường đạo. Bởi, nếu không biết hổ thẹn v́ sai quấy th́ làm sao có thể sửa đổi được ?

 

Một trường hợp rất đáng lưu ư : thời Đông Châu Liệt Quốc, Tề Cảnh Công nhờ Liêm Sỉ mà thành bá chủ :

       Án B́nh Trọng làm Tướng Quốc cho Tề Cảnh Công, rất tài can gián, thường dung những lời lẽ khích động ḷng Liêm Sỉ cuả nhà vua. Có lần, Tề Cảnh Công muốn phanh thây người, Án B́nh Trọng hỏi : ‘Xưa, vua Nghiêu vua Thuấn phanh thây người th́ bắt đầu từ chỗ nào ?’ Nhà vua đớ người ra.

       Nhờ Án B́nh Trọng có tài Tướng Quốc, khéo can gián ḷng Liêm Sỉ cuả nhà vua, nước Tề thịnh trị. Tề Cảnh Công thành bá chủ  một thời !

 

 

IV ) Phục Thiện Kiếm

 

Tương đương với Liêm Sỉ Kiếm .

Có Liêm Sỉ th́ có thể Phục Thiện.

Phục Thiện được, nhờ có Liêm Sỉ.

 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :

       Lúc Lưu Bị xưng vương (Hán Trung vương), phong Quan Vũ (Quan Công,  Quan Vân Trường) đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng, sai Phí Thi đem phong cáo sang Kinh Châu cho Quan Vũ. Quan Vũ không chịu nhận, ông bảo rằng Hoàng Trung là một tên lính già, không xứng đáng vào Ngũ Hổ Đại Tướng , đồng cấp bậc với ḿnh ! Phí Thi bèn thuyết một hồi, Quan Vũ thấy có lư, vui vẻ chấp nhận, lại sực nghĩ lúc năy đă có lỗi chê bai Đại Tướng , ông bèn qú xuống, lạy Phí Thi hai lạy, tạ lỗi ! Nhớ là Quan Vũ là em vua, hạ ḿnh xuống lạy một vị quan như vậy, thật là hiếm có !

       Quan Vũ sở dĩ chết đi hiển thánh, thành thần v́ có Trực Tâm Kiếm và Phục Thiện Kiếm.

       ( Sau, ông làm thần hộ pháp cho nhà Phật).

 

 

V ) Công B́nh Kiếm

 

Có lẽ Công B́nh là đức tính khó đạt nhất.

Cần phải :

         Trực Tâm

       tôn trọng lẽ Công B́nh, Chân Lư

       có Trí : phân biệt được thiện ác, chánh tà, nhận ra sự thực

 

 

VI ) Nhân Dạng Kiếm

 

Những kẻ mộng làm Tổng Thống, Giáo Chủ thường có Nhân Dạng Kiếm.

 

Chỉ chú ư đến Nhân Dạng (dáng điệu , cử chỉ, lời nói) mà không cần biết đến Tâm. Có tác phong đạo đức mà  chẳng có đạo đức . C̣n gọi là đạo đức giả !

Rất nhiều người chỉ tu tập Nhân Dạng, tác phong mà chẳng tu tâm. Họ trở thành đạo đức giả , mặt dầy, vô liêm sỉ !

Bọn người này đầy rẫy ở thế gian.

Bọn người này rất nguy hiểm.

Bọn người này phạm tội vọng ngữ và đại vọng ngữ, liên miên.

 

 

VII ) Quân Tử Kiếm

 

Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

 

Nhân là cái lư "trời đất và vạn vật đồng một thể".

Nghĩa là Trạng Thái Tâm và hành động , lời nói hợp với Nhân.

Lễ là hành động , lời nói hợp với Nhân, Nghĩa.

Trí là hiểu biết Nhân, Nghĩa, Lễ.

Tín là việc làm đúng như lời nói.

 

Tín nằm trong Lễ, năm đức của người Quân Tử sự thực chỉ có 4, là nhân, nghĩa, lễ, trí. Nhưng v́ người ở thế giới Ta Bà này gian xảo, lật lọng quá nhiều, nên Thánh Nhân mới thêm Tín vào các đức của người Quân Tử. 

 

Khi nhập thế hành đạo, th́ Quân Tử Kiếm là Công Hầu Kiếm hay Tướng Quốc Kiếm.

 

 

VIII ) Tiểu Nhân Kiếm

 

Tiểu Nhân Kiếm là ngược lại với Quân Tử Kiếm.

Người đời thừơng gọi là bọn lưu manh, đại lưu manh và tiểu lưu manh.

Người đời cũng gọi Tiểu Nhân là người khôn, là kẻ thông minh !

Tiểu Nhân đáng sợ nhất là bọn đạo đức giả, có khi đóng kịch hay, lừa được cả nước !

 

Tiểu Nhân th́ đắc chí !

Nên Tiểu Nhân thường kiêu mạn.

 

 

IX ) Ngu Nhân Kiếm

 

Có 3 hạng :

       Ngu mà biết rằng ḿnh ngu ( như vậy là không c̣n ngu)

       Ngu mà không biết rằng ḿnh ngu ( như vậy là khá ngu)

       Ngu mà nhất định rằng ḿnh khôn, t́m đủ mọi cách khoe rằng ḿnh thông minh, đạo đức hơn người ( như vậy là Đại Ngu)

 

Hạng Đại Ngu này thiệt hết thuốc chữa; họ thường có Nhân Dạng Kiếm, miệng có một chút lanh lợi, nhưng thực ra th́ cực ngu:

       Cái ǵ cũng tự cho là giỏi, tự xưng là giỏi,

       Tập dáng điệu cử chỉ cho siêu

       Càng ngày dáng điệu càng chững chạc đường bệ

       Càng ngày càng ngu !

Tại v́ không có Trực Tâm Kiếm !

Hạng Đại Ngu phạm tội vọng ngữ và đại vọng ngữ, liên miên.

Hạng Đại Ngu trầm luân muôn đời ngh́n kiếp, không biết khi nào mới thoát !

 

 

X ) Trí Nhân Kiếm

 

Trí là hiểu biết thiện. ác.

Trí là hiểu biết Nhân, Nghĩa, Lễ.

Trí là hiểu biết một pháp môn để có thể tu hành giải thoát ( Trạch pháp giác chi).

Trí là hiểu biết Thiền Tông để có thể Kiến Tánh.

 

Và cuối cùng,

       Trí là tu hành đă đạt, thành công, nên có Trí !

 

 

XI ) Học Nhân Kiếm

 

Trí Nhân Kiếm th́ có Học Nhân Kiếm

Học để đắc đạo, thành công trong một ngành nào đó.

Cũng có Học Nhân suốt đời dốc một ḷng cầu học.

Học Nhân Kiếm th́ thành

       Trí Nhân Kiếm

       Hiền Nhân Kiếm

       Đại Hiền Kiếm

       Thánh Nhân Kiếm

và . . .

       Độc Cô Cầu Bại Kiếm !

Kim Dung có chế ra một nhân vật đặt tên là Độc Cô Cầu Bại . Nhân vật này luyện kiếm thành vô địch thiên hạ, Thành vô địch thiên hạ rồi, Độc Cô Cầu Bại vẫn chưa bằng ḷng với sở đắc của ḿnh, nên suốt đời chỉ cầu bại một lần (nên gọi là ‘Độc Cô Cầu Bại’), để có thể học kiếm thêm ! 

Độc Cô Cầu Bại là chân chính Học Nhân Kiếm ! 

 

Học Nhân Kiếm có thể là Học Giả Kiếm hoặc Tu Nhân Kiếm

 

 

Đọc bài luận kế tiếp :

             Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Kinh Kim Cang

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

Sách :

       Nam Hoa Kinh, Trang Tử, dịch giả Ngô Tất Tố

       Nam Hoa Kinh, Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

 

       Đông Châu Liệt Quốc   

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

 

 

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------