Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

                        Lê Anh Chí

 

Dàn Bài :

I ) Tinh thần ngưng trụ trong cái định Bích Quán, th́ . . .

II ) Bích Quán = Quán vách

III ) Bích Quán : thực hành

IV ) . . . Th́ không thấy có ta, người

V ) Tâm như tường bích

VI ) Bích Quán : chẳng thể Kiến Tánh !

VII ) Chỉ là sửa soạn tâm

VIII ) Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma giản dị mà rất hữu ích !

IX ) Sắc thái Thiền Tông

 

 

                Quán cây, tùng trúc hàng hàng,

        Quán tường vách thẳng thiên đàng Đạt Ma !

                Quán cây, thấy đặng vạn nhà,

        Quán tường , b́nh đẳng tánh ta tánh người  !

                (Thiền Quán, Lê Anh Chí)

 

 

I ) Tinh thần ngưng trụ trong cái định Bích Quán, th́ . . .

 

Tổ Đạt Ma : "Tinh thần ngưng trụ trong cái định Bích Quán, th́ . . . không thấy có ta, người ." (Sáu cửa Thiếu Thất)

Một nhà chú giải (khá nổi tiếng) có b́nh rằng : không biết cái Bích Quán cao siêu như thế nào mà Tổ Đạt Ma  ca ngợi như vậy.

V́ lời b́nh này, mà tôi mới thực hành thử pháp Bích Quán . . .

 

 

II ) Bích Quán = Quán vách

 

Trước khi thực hành, ta cần hiểu pháp này ra làm sao.

Và tôi thấy , rất giản dị :

        Bích Quán = Quán vách, Quán vách tường.

Chữ Quán là chữ Hán Việt, nhưng ta dùng trong ngữ vựng Thiền cũng thường, nên có thể xem đó là tiếng Nôm gốc Hán.

Một khi ta đă quyết định rằng đó là "Quán vách", th́ sự khó khăn đă được tiêu trừ 50%.

Bởi v́, nếu có thực hành Thiền Quán, th́ ta đă biết Quán là sao, và do đó biết thế nào là Quán Vách !

 

 

III ) Bích Quán : thực hành

 

1) Lựa vách

Nên lựa vách tường to, phẳng , chắc chắn. Tường nên một màu, màu trắng hoặc màu vàng lợt. Vách có thể có h́nh nhưng phải là h́nh đơn sơ, giản dị ; nên giản dị hơn tranh thủy mạc của Tàu ; c̣n trống trơn không h́nh ảnh là hay nhất !

 

2) Cách ngồi : ngồi hay đứng đều được, ngồi trên ghế thơng chân xuống cũng xong.

( Đối với Thiền Tông : đi đứng nằm ngồi đếu thiền ! Nhưng Bích Quán mà thực hành nằm th́ cũng khó. C̣n vừa đi vừa thiền, th́ nói chung mọi thứ thiền, thời buổi này phải cẩn thận, đi ngoài đường phố, phải để 50% tâm coi chừng xe cộ, pḥng tai nạn.)

Cần nhất là ngồi thẳng lưng.

 

3) Thực hành

Cứ ngắm vách, quán cái vách tường, dần dần để tâm vào cái vách, rồi ngưng trụ tinh thần vào cái định này.

Chỉ có thế !

 

 

IV ) . . . Th́ không thấy có ta, người

 

Cứ ngắm vách, quán cái vách tường như trên th́ :

1) dần dần thấy tâm ta vững chăi, bao quát, an b́nh ;  an b́nh  như cái vách chùa Thiếu Lâm ( bởi thế, cần lựa vách )

2) và không thấy có ta, người.

V́ tâm ta đă vững chăi, bao quát, an b́nh  như cái vách đá ; th́ c̣n đâu chỗ mà chứa ta, người ??

 

 

V ) Tâm như tường bích

 

Tổ Đạt Ma  có nói :

        Tâm như tường bích

        Khả dĩ nhập đạo

Làm sao để có thể được Tâm như tường bích ?

-Rất dễ ! Nếu đắc pháp Bích Quán th́ được !

 

 

VI ) Bích Quán : chẳng thể Kiến Tánh !

 

Bích Quán th́ đưa đến :

1) tâm an b́nh ,

    không thấy có ta, người

Hai tâm này, dĩ nhiên, chẳng phải là Kiến Tánh !

 

2) Tâm như tường bích

        Tâm như tường bích

        Khả dĩ nhập đạo

Khả dĩ nhập đạo = có thể nhập đạo

Chỉ có thể nhập đạo thôi, chẳng phải là Kiến Tánh !

Muốn Kiến Tánh , cần một nguyên động lực lớn, để tâm ta có thể chuyển một cái rầm ! như Thiền Sư Huyền Giác :

        NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai !
                (Chứng Đạo Ca)

Không những thế, nếu say mê pháp này th́, đối với Thiền Tông, rất là "nguy hiểm" : sẽ vướng Không, sẽ "trầm không thủ tịch", mà "trầm không thủ tịch" là điều đại tối kỵ của Thiền Tông !

        Xem bài " Thiền-tông chẳng tu thiền-định ! "

        Xem bài " Tâm Không chưa phải là chân lư "

        Xem bài viết " Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông ".

 

 

VII ) Chỉ là sửa soạn tâm

 

Pháp An Tâm, Bích Quán  chẳng thể đưa đến Kiến Tánh.

Vậy, tại sao Tổ Đạt Ma lại nói những pháp này ?

Bởi v́ :

        - tùy bịnh cho thuốc !

        Như Thần Quang hỏi thuốc an tâm,  Tổ Đạt Ma bèn ban thuốc cho Thần Quang !

        - để sửa soạn tâm, ‘dọn tâm‘ cho người tu học

Người tu học cần được sửa soạn tâm để khi gặp một chuyển ngữ th́ có thể Kiến Tánh.

 

 

VIII ) Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma giản dị mà rất hữu ích !

 

Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma rất giản dị , v́ thế Tổ  Đạt Ma chẳng giải thích  pháp này !

Những ai đă từng luyện 10 đề mục Thiền Định th́ có thể đắc Bích Quán, khá dễ dàng.

        ( 10 đề mục Thiền Định là :

                xanh, vàng, đỏ, trắng

                đất, nước, lửa, gió

                hư không, ánh sáng  )

 

Bích Quán rất hữu ích v́ , như đă nói ở trên , đưa đến :

        1) tâm an b́nh ,

            không thấy có ta, người

        2) Tâm như tường bích

 

 

IX ) Sắc thái Thiền Tông

 

Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma rất giản dị .

Pháp Bích Quán  này chẳng thể đưa đến Kiến Tánh, chỉ là một phẩm trợ đạo,

Tuy thế Pháp Bích Quán  này lại có Sắc Thái Thiền Tông :

        - v́ tùy bịnh cho thuốc ! (bịnh phân biệt ‘ta, người’)

        - v́ rất giản dị mà rất hữu ích 

 

 

* Lê Anh Chí *.

----------------------

Kinh sách tham khảo

Kinh :

        Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

        Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

        Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

        Kinh Kim Cang

        Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

        Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

        Kinh Ngăớng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

        Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

        Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

        Chứng Đạo Ca, Huyền Giác dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

        Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

        Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

        Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

        Lâm Tế Ngữ Lục

        Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

        Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

        Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Sách :

        Cuộc đời Thánh Tăng Đại Ca Diếp, Nguyễn Điều,

        Cuộc đời Tôn Giả Xá Lợi Phất, Nguyễn Điều,

        Cuộc đời Tôn Giả Mục Kiền Liên, Nguyễn Điều,

        Đường Mây Trên Đất Hoa, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong

        Phật Giáo Khái Luận, Thích Chơn Thiện,

        Tổ Thiền Tông, Thích Thanh Từ

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com