Chẳng phải V Ng, chẳng phải Đại Ng 

 

L Anh Ch

 

Dn Bi :

I ) Thực trạng của cuộc đời l bể khổ

Cuộc đời c trược

Cuộc đời v thường

II ) Thực trạng của (Vọng) Tm l V Ng

Vọng Tm V Ng : v nhn duyn sinh

Vọng Tm V Ng : v chẳng phải l ta, v chẳng c Ng 

III ) Chẳng phải Bản Ng, chẳng phải V Ng, chẳng phải Khng

Hiểu lầm chữ Bản Ng, V Ng 

Khng Chấp Ng 

Qun V Ng , Luyện Khng

Chẳng phải V Ng, chẳng phải Khng

IV ) L Bản Thể của Tm, l Thường Lạc Ng Tịnh

V ) Chẳng phải Đại Ng, chẳng phải Tiểu Ng 

VI ) L Chn Ng, l Thường Lạc Ng Tịnh

VII ) Phật Php l Đại Bnh Đẳng

Phật Tnh l Đại Bnh Đẳng

VIII ) Chn l l Đại Bnh Đẳng

 

 

Trn đầy thi hư

Khng thiếu khng dư

Chẳng phải thi hư

Chẳng c thiếu dư

L Đại Ng

Chẳng phải l Đại Ng

L thin l lưu hnh

Chưa từng lưu hnh thin l . . .

(Phật Tnh, L Anh Ch)

 

I ) Thực trạng của cuộc đời l bể khổ

 

Cuộc đời l bể khổ !

Người Ty Phương thường xem đy l quan điểm bi quan về cuộc đời. Sự thực th, đy l quan điểm chẳng bi quan, chẳng lạc quan, chỉ l thực tế !

Trong cuốn Tứ Diệu Đế, phần Khổ Đế, cố HT Thch Thiện Hoa c ni kh đầy đủ về bể khổ.

đy, chỉ ni về hai điểm : v thường v c trược.

 

Cuộc đời v thường

 

Cuộc đời l v thường ! Danh vọng , của cải rồi sẽ biến đi hết, cả đến gia đnh cũng sẽ thnh khng, chết chẳng thể mang theo. M ngay trong cuộc đời ny, Sắc Ti Quyền Lộc cũng thay đổi lun. M thay đổi l v thường ! C thay đổi tất c thể bị diệt.

 

Cuộc đời c trược

 

Cuộc đời c trược . Con người ta ganh ght , tị hiềm, đố kỵ ; sống trong cuộc đời kh được yn. Người đời v ganh ti m giết hại, v tranh quyền tranh sắc m giết hại, lại cn học khn, họcthng minh, mưu cao kế hiểm m giết hại. Giả thử chỉ muốn sinh sống qua ngy cũng kh được yn thn !

 

Cuộc đời quả l bể khổ ! đy l thực trạng của cuộc đời, dẫu lm Hong Đế hay ăn my cũng đều khổ m thi !

 

II ) Thực trạng của (Vọng) Tm l V Ng

 

V Ng chẳng phải l ci g cao siu huyền diệu, chỉ l thực trạng của (Vọng) Tm ! Sở dĩ được coi l cao siu v cc tn gio khc lầm tưởng Vọng Tm l Ng  m thi !

V Ng l thực trạng của Tm, của Thọ, Tưởng, Hnh, Thức . Điều ny thật rất dễ hiểu :

 

Vọng Tm V Ng : v nhn duyn sinh

 

Từ v lượng kiếp, ta tri dạt lun hồi, bồi đắp ci Vọng Tm.

Từ v lượng kiếp, nhn duyn bồi đắp ci Vọng Tm, ci m chng sinh gọi l Bản Ng.

Ci " Bản Ng " ny do nhn duyn ha hợp nn c. Phật gọi l V Ng.

Vọng Tm l V Ng. 

 

Vọng Tm V Ng : v chẳng phải l ta, v chẳng c Ng 

 

V Ng cn c nghĩa l "chẳng phải l ta". Đy l nghĩa chnh yếu của chữ V Ng .

Vọng Tm l V Ng : v Vọng Tm chẳng phải l ta. Ci "chẳng phải l ta" ny Phật gọi l V Ng.

Vọng Tm l V Ng . Ci m chng sinh tưởng l ta, thật chẳng phải l ta, chẳng c Ng . Chẳng c Ng v v thường, chốc thế ny, chốc thế nọ, lan man bất định. Ci m chng sinh gọi l Bản Ng, Phật gọi l V Ng.

Ci " Bản Ng " ny chẳng phải l ta  Tm can ta phn lớn l do gio dục, hon cảnh, tập nhiễm của sch vở (nhn duyn). Bản Ng của dn khc Bản Ng của dn u. C 2 Bản Ng su đậm của con người : 1) tưởng rằng ta l người 2) tưởng rằng ta l đn ng (hay đn b). Cả hai Bản Ng ny đều chẳng phải l ta.

Đn ng th cứ tưởng rằng ta l đn ng, suốt đời nghĩ như vậy, hnh động như vậy. Khi no đầu thai lm người nữ, sẽ lại nghĩ mnh l người nữ.

Ai cũng tưởng rằng ta l người Khi no đầu thai lm người trời, A Tu La, ngạ quỉ, sc sinh vv th sẽ lại nghĩ mnh l trời, A Tu La, ngạ quỉ, sc sinh . . .

 

Chẳng c Ng ! chẳng phải l ta !

Thực trạng của (Vọng) Tm l V Ng !

 

 

III ) Chẳng phải Bản Ng, chẳng phải V Ng, chẳng phải Khng

 

Hiểu lầm chữ Bản Ng, V Ng 

 

Bản Ng khng phải l một thuật ngữ Phật Gio, m l chữ thường dng của người đời, của tm l học. Ci m chng sinh gọi l Bản Ng, Phật gọi l V Ng.

Người Phật Tử chn chnh hiểu Phật Php, th khng bn về Bản Ng nữa, v biết rằng đ l Vọng Tm, đ l V Ng.

 

Nhưng, nhiều người vẫn ni Bản Ng, bn Bản Ng, dng chữ Bản Ng, v xem rằng Bản Ng l ci Tm chn thật của Ta ! Họ đưa V Ng ln địa vị cao thăng, thậm ch cn xem V Ng l trạng thi của Tm của người đắc đạo ! Thậm ch, họ cn bảo rằng đắc đạo l "đạt V Ng ".

Ni vậy l sai :

V Ng l thực trạng của Tm, của Thọ, Tưởng, Hnh, Thức ; dẫu người đắc đạo  hay kẻ phm phu cũng c (Vọng) Tm l V Ng ; đu c thể ni người đắc đạo  l "đạt V Ng " ?

 

Khng Chấp Ng 

 

Chỉ c thể ni bảo rằng người đắc đạo :

th  "chẳng v ta", th chẳng chấp ng, th "biết, thấy Sắc, Thọ, Tưởng, Hnh, Thức l V Ng ", th "biết, thấy (Vọng) Tm l V Ng".

chẳng chấp ng, chẳng chấp thn ny l ta, chẳng chấp tm ny (Vọng Tm) l ta.

 

Qun V Ng , Luyện Khng

 

V Ng v Khng l chỗ cao siu của Phật Php so với cc tn gio khc. Nhưng đy l chỗ cao siu đầu tin, chẳng phải l chn l tuyệt đỉnh của nh Phật !

V Ng v Khng l chn l tuyệt đỉnh của Nhị Thừa ( phn nửa chn l của Phật Php ). Trong suốt mười mấy năm đầu chuyển php lun, Phật chỉ giảng Nhị Thừa, tm lược l 2 php mn chnh : Qun V Ng v Luyện Khng

 

Qun V Ng . Như trong Kinh V Ngớng,  Phật dạy qun Thọ, Tưởng, Hnh, Thức l V Ng . Thnh cng trong php qun ny, th đắc A La Hn.

 

Luyện Khng. Nguyn tắc l dng thiền định để diệt phiền no. Dng thiền định để đạt được rốt ro khng. Thnh cng trong php ny, th đắc A La Hn.

 

Chẳng phải V Ng, chẳng phải Khng

 

V Ng v Khng l chn l tuyệt đỉnh của Nhị Thừa, chn l tương đối ( phn nửa chn l của Phật Php ). Trong Kinh V Ngớng,  Phật dạy Thọ, Tưởng, Hnh, Thức chẳng phải l ta .

 

Vậy, ci g l ta ?

Mi mi, Nhị Thừa chẳng trả lời được.

 

Trả lời l " V Ng  " th chẳng đng : V Ng l thực trạng của Vọng Tm, của Thọ, Tưởng, Hnh, Thức ; no phải l ta !

Trả lời l " Khng " cũng chẳng đng : ta tu Khng để diệt no phiền, nhưng r rng c ci bản thể từ v lượng kiếp c ci năng Khng, c ci k ức lưu trữ cả v lượng kiếp lun hồi v c v số khả năng khc.

 

Ci bản thể ny chẳng phải l V Ng, chẳng phải l Khng.

 

 

IV ) L Bản Thể của Tm, l Thường Lạc Ng Tịnh

 

Vậy, ci g l ta ?

Mi đến khi Phật giảng Đại Thừa, cu hỏi ny mới được trả lời.

 

L Phật Tnh.

L Bản Thể của Tm

L Thường Lạc Ng Tịnh

 

Phật Tnh chẳng hề sinh v chẳng bao giờ diệt . ( V Phật Tnh chẳng hề sinh cho nn sẽ chẳng bao giờ bị diệt ).

Phật Tnh của tất cả chng sinh đều bnh đẳng với chư Phật, khng khc : đều l Thường, Lạc, Ng, Tịnh. (Kinh Đại Bt Niết Bn ).

 

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận :

Tất cả chng sinh

Đều c Phật Tnh

Xưa nay chẳng sinh

Xưa nay chẳng diệt . . .

 

 

V ) Chẳng phải Đại Ng, chẳng phải Tiểu Ng 

 

Phật Tnh, ci Bản Thể của Tm, chẳng phải l Đại Ng, chẳng phải l Tiểu Ng .

Đại Ng l suy luận của triết gia Độc Thần Gio , dần dần ung đc tạo thnh.

Ni đến Đại Ng l phải ni đến Tiểu Ng .

Đ l quan niệm tin ng Thần Duy Nhất (Đại Ng) sinh ra linh hồn ( Tiểu Ng ). Tiểu Ng m c lng tin, th sẽ được ln Thin Đng, ha hợp cng Đại Ng. (Khi bị ảnh hưởng của Phật Php, th họ ni rằng Tiểu Ng tu hnh kh th sẽ được ln Thin Đng, ha hợp cng Đại Ng).

 

Phật Tnh, th khng phải vậy, chẳng phải l Đại Ng, chẳng phải l Tiểu Ng .

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận :

Tất cả chng sinh

Đều c Phật Tnh

Xưa nay chẳng sinh

Xưa nay chẳng diệt . . .

V Xưa nay chẳng sinh nn chẳng phải l Tiểu Ng, v Phật Tnh của tất cả chng sinh đều bnh đẳng với chư Phật, nn chẳng phải l Đại Ng, chẳng phải l Tiểu Ng. Chẳng c Đại Ng, v chẳng c Tiểu Ng . Chẳng phải l Đại Ng, chẳng phải l Tiểu Ng nn chẳng c Đại Ng, chẳng c Tiểu Ng .

 

 

VI ) L Chn Ng, l Thường Lạc Ng Tịnh

 

L Phật Tnh.

L Bản Thể của Tm

L Thường Lạc Ng Tịnh

 

Chẳng phải l Đại Ng, chẳng phải l Tiểu Ng.

Phật Tnh l Chn Ng.

Chn Ng l Thường Lạc Ng Tịnh

Chn Ng chẳng hề sinh ( chưa từng do ai hay vật g sinh ra hết ) nn chẳng bao giờ diệt . L Thường Lạc Ng Tịnh m khng sắc khng thanh khng vị xc khng  :

Bao la như vũ trụ

Chiếu soi khắp mười phương

Lại chịu đời chật vật

Theo xc thn lạc su đường

Lặn hụp trong i h

M chưa hề dm dục

Bị giam cầm địa ngục

M tự tại như nh

Chẳng phải l sắc thanh

Cũng khng l vị xc

Chẳng thể tưởng tượng thnh

V khng phải l

(Phật Tnh, L Anh Ch)

 

Theo xc thn tri dạt trong su đường, m vẫn trn Thường Lạc Ng Tịnh.

 

Đy l chỗ sống chết của Thiền Tng : l chứng ngộ Chn Ng l chứng ngộ Thường Lạc Ng Tịnh, chớ khng phải l trau giồi Vọng Ng, khng phải l đắc Khng như Nhị Thừa.

 

 

VII ) Phật Php l Đại Bnh Đẳng

 

Phật Tnh l Đại Bnh Đẳng

Do đ,

Phật Php l Đại Bnh Đẳng.

 

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận :

Tất cả chng sinh

Đều c Phật Tnh

Xưa nay chẳng sinh

Xưa nay chẳng diệt . . .

Phật Tnh chẳng hề sinh v chẳng bao giờ diệt . ( V Phật Tnh chẳng hề sinh cho nn sẽ chẳng bao giờ bị diệt ). Phật Tnh của tất cả chng sinh đều chẳng sinh , chẳng diệt. Đại Bnh Đẳng !

Phật Tnh của tất cả chng sinh đều bnh đẳng với chư Phật, khng khc : đều l Thường, Lạc, Ng, Tịnh. (Kinh Đại Bt Niết Bn ). Phật Tnh l Chn Ng, Chn Ng ny c Thường, Lạc, Tịnh. Chn Ng chứ chẳng phải l Đại Ng v ni đến Đại Ng l ni đến Tiểu Ng, trong khi Phật Tnh của tất cả chng sinh đều bnh đẳng với chư Phật. Chn Ng chẳng phải l Đại Ng cũng chẳng phải l Tiểu Ng.

Phật Tnh l Đại Bnh Đẳng.

Do đ,

Phật Php l Đại Bnh Đẳng.

 

Đối chiếu với cc tn gio thuộc Độc Thần Gio :

Trong Độc Thần Gio , tin ng Thần Duy Nhất (sang Việt Nam, ng Thần Duy Nhất được gọi l Thượng Đế) th được ln Thin Đng, khng tin th xuống hoả ngục mi mi . Linh hồn l vĩnh cửu : John Smith sẽ mi mi l John Smith, sẽ vĩnh viễn l đn ng, sẽ vĩnh viễn l da trắng, sẽ vĩnh viễn l người dn Anh, sẽ mi mi l chng sinh  ; chỉ c ng Thần Duy Nhất l độc tn, l ng Thần, l Duy Nhất.

ng Thần Duy Nhất sinh ra tất cả chng sinh ; chỉ c ng Thần Duy Nhất l chẳng ai sinh ra hết. tất cả chng sinh đều phụ thuộc vo một người . ( Cn một vấn đề nữa l : linh hồn do ng Thần Duy Nhất sinh ra, như vậy, linh hồn c thể bị ng Thần Duy Nhất diệt ! )

Độc Thần Gio thật l Bất Bnh Đẳng.

 

Xin nhắc lại :

Phật Tnh của tất cả chng sinh đều chẳng sinh , chẳng diệt. Đại Bnh Đẳng !

Phật Tnh của tất cả chng sinh đều bnh đẳng với chư Phật. v chng sinh c thể thnh Phật.

 

Thế nn,

Phật Tnh l Đại Bnh Đẳng.

v

Phật Php l Đại Bnh Đẳng.

 

Phật Php l Đại Bnh Đẳng cn ở những chỗ khc nữa. Dẫu sao, chỗ Đại Bnh Đẳng ny (Phật Tnh) l chỗ gốc, v l Nhn của Nhn Duyn con người, v l Nhn của nguồn gốc con người.

 

 

VIII ) Chn l l Đại Bnh Đẳng

 

Phật Php l Đại Bnh Đẳng.

m Phật Php l Chn L.

nn Chn L l Đại Bnh Đẳng !

 

Thật l may mắn cho chng sinh !

Khi ta thấy cuộc đời l bể khổ, ta từ khước cuộc đời đi tm Chn L. May mắn lm sao ta tm thấy Phật Php : Phật Php l Đại Bnh Đẳng. Phật Php l Chn L. Chn L l Đại Bnh Đẳng ! May mắn lm sao Chn L l Đại Bnh Đẳng !

 

Thật l may mắn cho chng ta biết l dường no ! Thật l hạnh phc xiết bao !

 

 

-------------------------------------

Kinh sch tham khảo

Kinh :

Kinh Đại Bt Niết Bn, dịch giả Thch Tr Tịnh

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

Cuộc đời Đức Phật (Trch dẫn Kinh), dịch giả Thch Trung Qun

Kinh Kim Cang

Kinh Lăng Nghim, dịch giả Tr Độ v Tuệ Quang

Kinh Trường A Hm, dịch giả Thch Thiện Siu

Kinh V Ngớng,  dịch giả Phạm Kim Khnh

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

Su cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trc Thin

Kinh Php Bảo Đn, Lục Tổ, dịch giả Thch Minh Trực

Chứng Đạo Ca, Huyền Gic dịch giả Trc Thin

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

B Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thch Duy Lực

Cội nguồn truyền thừa v phương php tu tr của thiền tng, Nguyệt Kh

Chơn tm trực thuyết, Phổ Chiếu

Lm Tế Ngữ Lục

 

 

L Anh Ch.

--------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bi mới * Nối kết Trang Nh Phật Php Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

Trang Nh Kiến Tnh www.kientanh.com