Bài Xưa 39  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tết Bính Thân và tháng 1-3 / 2016

 

Cập nhật Tết Bính Thân và tháng 1-3 / 2016:

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

389)               Hoa Vạn Xuân

(Bài thơ này đă đăng trên Trang Nhà Lê Anh Chí)

390)               Phương Phương

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

b) Đon Lun: 

138)       Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 2

( Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân )

(Trong bài trước (107:    Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành) tôi có ngỏ ư ngạc nhiên rằng một vị vua ‘đức như vua Thuấn’ lại có thể bức tử ông Lê Ngân v́ một tội nhỏ, từ lúc ấy, tôi đă đọc lại nhiều lần đoạn văn của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư nói về vụ án đó, và đi đến kết luận rằng Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân. Bài này đưa ra những lư do tại sao tôi có thể quả quyết như vậy )

 

139)               Trạng Tŕnh là cư sĩ Phật giáo

( Cư sĩ  là Phật tử tu tại gia , do đó chữ ‘Phật giáo’ trong tựa đề (‘Trạng Tŕnh là cư sĩ Phật giáo’) là thừa ; nhưng tôi vẫn dùng, để nhấn mạnh rằng Trạng Tŕnh Phật tử. Bài này trưng những bằng chứng rằng Trạng Tŕnh là cư sĩ, sau đó nói đến những đóng góp của Trạng Tŕnh cho Phật giáo...)

 

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hoa Vạn Xuân : bảy chữ, 12 câu 

       Lại thấy thềm vườn rạng rỡ hoa,

       Mùa xuân đă nở, nở la đà...

 

b) Phương phương : Lục bát , 9 câu

              Phương phương sắc sắc màu màu

       Trông vời Phật Tánh giấu đâu biệt miền ...

 

c) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 2

(Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân

II) Án tử h́nh phải xử  ở Triều đ́nh

III) Triều đ́nh không có xử án ông Lê Ngân

IV) Vua Lê Thái Tông có xử tội tên phù thủy (xử nhẹ)

V) Vua Lê Thái Tông nhân từ hơn Bá Vương ...

VI) Vua Lê Thái Tông chỉ giáng bà Nhật Lệ xuống chức Tư dung

VII) Vụ Lê Tông Nho thời Thái Ḥa

VIII) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành ...

IX) Kết : Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

X) Cần nghi ngờ ĐVSKTT

 

d) Trạng Tŕnh là cư sĩ Phật giáo

Dàn Bài :

I) Tiểu sử

II) Bạch Vân cư sĩ

III) Bạch Vân Am

IV) Thường cùng các vị sư đi dạo chơi nơi danh lam thắng cảnh

V) Sứ giả Trịnh Kiểm đến yết kiến, thấy Trạng Tŕnh  đang sửa soạn đi chùa lễ Phật

VI) "Giữ chùa thờ Phật th́ ăn oản"

VII) Có xây chùa

VIII) Bạch Vân Am thi tập

IX) Một bài thơ thiền

X) Kết : Trạng Tŕnh  là cư sĩ và ...

 

C) Bài cũ chọn lọc

a)Mục Lục Thơ Xuân Tết

Những bài thơ có tựa đề ‘Xuân’ hoặc ’Tết’,’Tiết’

74) Vạn Xuân         81) Xuân                      82) Cảnh Xuân

 83) Mái Xuân                88) Xuân Thiền

         116) Xuân Thu                           158) Trà Xuân

159) Xuân Định                           160) Trà Xuân Triệu Châu

206) Xuân tiêu dao               207) Xuân về

256) Tiết Thiền              307) Chúc Tết Thiền

 

b) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

c) Những bài đặc sắc nhất 3

28)         Độ thân này ?

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

31)         Khéo dùng phương tiện !

33)         Bài kệ của cư sĩ Huệ Năng : chẳng phải phá chấp !

34)         "Đốn Ngộ tiệm tu" hay "Đốn Ngộ tu lẹ" hay "Đốn Ngộ hết tu" ???

38)         Câu định nghĩa SAI của thiền-sư Huệ Hải Đại Châu

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

              ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

43)         Chẳng phải phá chấp !    ***  ***

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh ***  ***

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

59)         Chẳng phải Kiến Tánh    ***  ***

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

 72)        Chánh định trong Phật Pháp

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

88)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1        ( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 93)        Linh hồn, tức vọng tâm, đi luân hồi

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

101)        Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’)

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

(Tâm vui, tâm buồn, tâm vui vẻ, tâm buồn tủi, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhen, tâm từ, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố kỵ, tâm ḥa, tâm tranh ...

Có ngổn ngang những mấy ngàn tâm ... .Bài viết này bàn về muôn tâm, một tâm, rồi kết luận bằng một ... Định nghĩa.)

 

 

d) Vài Thơ

369)               Gió Trăng               372)               Gió Lay 6

370)               Hồn Thiền              371)               Tuế Nguyệt

        

 Thiền sinh sinh Thiền  ;        Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     

       Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;             Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

 

19)         Si            20)  Cư Sĩ              21)  Huyền Sử Phong Kiều

22)         Nhảy Một Cái  23)         Hi Vận Thiền Sư 

24)         Tánh              25)         Như Lai Đản Sanh      

26)         Thư Nhàn        27)         Tiếng Bóng Chiều     

28)         Sang Sông             29)         Hoa Thời Gian

30)         Đàn         31)         Hoa Đèn 

32)         Thuyền Thơ     33)         Thức       34)         Yêu

 

 

e) Chân Lư

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)           Định Nghĩa Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

g) Nhị Thừa và Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

h) Chân Lư Đại Thừa 

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

 

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 9-12 / 2015

 

Cập nhật tháng 9-12 / 2015 :   

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

 

386)               Như thể...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

387)               Tịch Tà Dương

388)               Tánh giăng giăng

 

b) Đon Lun: 

 

137)        Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm

( Trước cửa nhà vua Thành Thái , hai người tranh luận Phật-pháp ngoài đường phố 2 )

( Bài này trước tiên nói rằng nơi tôi nghe được câu ‘Tâm là Phật, Phật là Tâm’ là ở trước cửa nhà của vua Thành Thái, sau đó, bàn về ‘Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm’ với đại ư : ‘Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm’ Nguyên lư căn bản của Thiền Tông; và trả lời câu hỏi : Tại sao ta có thể Kiến Tánh, nên Kiến Tánh ?? )

 

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Như thể : bảy chữ, 8 câu 

Như thể xác thân cởi lốt ra,

Muôn hoa nhật nguyệt mặc gom vào...

 

b) Tịch Tà Dương : Lục bát , 9 câu

              Tịch dương ḥ hẹn trăng vàng

       Trải hoàng hôn dấy hôn hoàng ngậm thơ...

 

c) Tánh giăng giăng: bảy chữ, 8 câu 

       Tuổi tác trăng vàng bao thế kỷ

       Vợi vời trời xán lạn tâm tư...

 

d) Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm

( Trước cửa nhà vua Thành Thái , hai người tranh luận Phật-pháp ngoài đường phố 2 )

Dàn Bài :

I) Trước cửa nhà của vua Thành Thái...

II) Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm

III) Chân Tâm là Phật Tánh

IV) Danh từ đồng nghĩa với Phật Tánh

V) Nguyên lư căn bản của Thiền Tông

VI) Nguyên lư căn bản của Thiền Tông 2

VII) Định lư sống c̣n của Thiền Tông

VIII) Định nghĩa Kiến Tánh

IX) Tại sao ta có thể Kiến Tánh, nên Kiến Tánh ??

X) Lời bạt

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

a) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

b) Những bài đặc sắc nhất 2

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại 2

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

 6)          Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

 17)        Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền 

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

 66)        ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 87)        Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

 

 

c) Trời mùa đông Ba Lê

              Thơ Lê Anh Chí

Trời mùa đông Ba Lê

Thao thức luống lê thê

Trời mùa đông Ba Lê

Không sầu không kể lể

*

Trời mùa đông Ba Lê

Không buồn không kể lể

Trời mùa đông lê thê,

Nghiệp thế nhân như thế !

*

Trời mùa đông trăng sao

Trăng vàng sao vằng vặc

Trời mùa đông thanh cao

Phá tan vùng tuyết đặc !

*

Trời mùa đông Ba Lê

Không buồn đời luyến thế

Tiếng vọng dù lê thê,

Tự Tánh ngời dâu bể ...

(Thơ ngũ ngôn, cổ phong trường thiên, 52 câu.

Toàn bài :       Trời mùa đông Ba Lê )

 

d)Mục Lục "Không Trụ"

Không trụ vào đâu cả !

Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

"Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

(Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

Đốn Ngộ cũng là tu !

Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

Luận ‘‘không trụ’’

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [1]

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [2]

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 

e) Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

Những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm :

48) Chánh Khí Ngâm

49) Trượng Phu Ngâm

59) Nan Kiến Ngâm

Những bài thơ có một câu lẩy Kiều :

5) Tiêu Dao     142) Hoa Tâm

218) Ái Ngữ

Những bài thơ họa khác :

15) Người Bạn Xưa Nay 18) Anh Vạc

144) Trăng Già              148) Tống Biệt

 

g) nhng bài được đọc nhiu nht  :

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

1)           Kiến Tánh Thành Pht 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

 

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 8-2015

 

Không có Bài Mi tháng 4,5,6,7 ; ch cp nht mt s mc lc trong 4 tháng này

 

Cập nhật tháng 8-2015 :   

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

383)          Thấy

384)               Sự Nghiệp

385)          Định

 

b) Đon Lun: 

 

136)        Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?  4

( Bài kệ của Tổ Đạt Ma :

       Ngoài giáo truyền riêng

       Chẳng lập văn tự

       Chỉ thẳng nhân-tâm  / Chỉ thẳng Chân Tâm

       Kiến Tánh Thành Phật

Với câu 3 có thể là :

       Chỉ thẳng nhân-tâm (Trực Chỉ Nhân Tâm)

hay

       Chỉ thẳng chân-tâm  (Trực Chỉ Chân Tâm)

Là một vấn đề tranh luận của nhiều Phật tử Thiền Tông, Tôi đă viết ba bài đoản luận về vụ này. Bài này đưa ra một nghĩa khác của ‘‘nhân tâm’’, dùng những phân tích từ ngữ trong Quân Tử Thành Mỹ của Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2 ...)

 

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Thấy :  thất ngôn, 4 câu :

 Ứng hợp Thiền-hành, Quán Đạt Ma...

 

b) Sự Nghiệp  : thất ngôn, 16 câu :

...Những tưởng tài năng thành sở dụng,

       Đâu dè bước bước gặp tai ương ! ...

 

c) Định:  thất ngôn, 4 câu :

 Định chốn hồng trần, Định sát na...

 

d) Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?  4

Dàn Bài :

I) Lược Sử

II) Tóm lược bài [1] : Nhân Tâm và Chân Tâm  đều hợp lư

III) Tóm lược bài [2] : Nếu phải lựa chọn... và Trực chỉ minh tâm

V) Tóm lược bài [3] : Phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm) ...

VI) Một nghĩa khác của ‘‘nhân tâm’’

VII) ‘Trực Chỉ Nhân Tâm’ cũng đúng

VIII) Dầu sao cũng phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm)

IX) T Thin Tông không nói di !

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a1) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

a2) Những bài đặc sắc nhất

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

16)         Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

9)           Đạt Ma Sư T

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

Luận ‘‘không trụ’’          

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên!

 

 

b) Nhân Tâm và Chân Tâm 

32) Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?

54)         Trực Chỉ. . . MINH Tâm !

              ( Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ? [2] )

81)         Phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm)

              ( Câu thứ ba của  bài kệ là ‘‘Trực chỉ Chân-tâm’’ hoặc ‘‘Trực chỉ minh tâm’’ )

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

c) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !     

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

Vài Thơ

Mục Lục Thơ Tâm           (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

3) Vô Tâm Đạo Nhân             52) Trực Tâm Ca

62) Nước Tâm                              67) Đo Tâm

104) Vầng Tâm              107) Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ (từ bài Vầng Tâm)

108) Đổi Tâm                       111) Thiền Tâm

113) Dừng Tâm                    127) Tâm Thông

128) Trục Tâm Hành                           136) Tâm Kiếm

142) Hoa Tâm                      153) Cảnh như Tâm

155) Tâm Đồng                           170) Tâm Tŕ

180) Tâm Nở          182) Tâm đi lạc

190) Hỏi Tâm                       209) Áo Trăng Tâm

212) Tâm Sương                   215) Tâm thế Tánh

219) Tâm tự sáng                        224) Đến Tâm Thiền

231) Thành Tâm                   236) Ghé vườn Tâm

255) Tâm Thiền chuyển                273) Đắc Tâm tâm đắc  

278) Chan chứa tâm             279) Tâm minh chứng

282) Tâm Tánh Tâm              285) Nhụy Tâm

290)        Tâm luyến hẹn              329)        Tâm viên

 

331)        Tâm Đăng                     332)        Sự về Tâm

 

339)        Tâm Hồ Thỉ     347)        C định Chân Tâm

 

 350)       M vng tâm   352)               M vng tâm 2

 

362)               Dơi thiền tâm         368)               Tâm kết Tánh

 

g)Đáp án, Chứng minh

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

h)Thiền-tông và thiên hạ ...

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

93)         Linh hồn, tức vọng tâm, đi luân hồi

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

5)           Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

 

i) Vài Vài Thơ

Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;      Hoàng dim Hoa ;

    Thiền sinh sinh Thiền  ;     Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     

Trời mùa đông Ba Lê  ;     347)            Cố định Chân Tâm       348)               Thiền Hoa       349)        B́nh minh vẽ           350)       Mở vầng tâm

351)               Hương thiền           352)        Mở vầng tâm 2            353)        Dạt Dào          354)               Đại Đạo Tràng

 

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 38

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *