Bài Xưa 33  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 10-2012

 

Cập nhật tháng 10-2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

349)        B́nh minh vẽ

350)        Mở vầng tâm

 

b) Đoản Luận:

114)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

( Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

_-Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm (Triệu Khuôn Dẫn và Triệu Kinh Nương)

_-Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

_-Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

Tiết mục cuối (Thục nữ sánh với Anh-hùng) khá dài : phân tích câu nói của bà Nhan Trưng Tại , nêu ra 2 điều không được các sử gia để ư đến : Khổng Tử là con của một bậc anh hùng cái thế và Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương ... )

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Đáp án

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

36)         Thế nào mới xứng danh là Thiền-sư ?

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

...

 

b) Chân Lư

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

              ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

43)         Chẳng phải phá chấp !

 

 

c) Nhị Thừa Đại Thừa

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

g) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

h) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

i) Vài Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ Tâm (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

      Mục Lục của Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ ‘Hoa’       (những bài thơ có tựa đề ‘Hoa’ hoặc tên một loài hoa)    

       Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’       (một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ, những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ)

 

k) Vài Thơ :         Thiền sinh sinh Thiền ;   Lời Cuộc Đời ;             Hằng Như ;     Phật Tánh ;        Lượng Giác Tánh ; Canh trường ; Tiêu Dao ; Hồng Hoa ; Huyền Sử Phong Kiều ; Nhụy Tâm ;        Hải Vân 2 ;     Muôn Thiền 22 ;      Nhẹ Nhàng 3     Ái Ngữ ;   Bờ Đêm ;         Tiết Thiền ;

 

 

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào -- >  Bài mới LêAnhChí

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) B́nh minh vẽ: Lục bát, 9 câu:

              B́nh minh vẽ , vẻ minh b́nh

       Minh tâm Kiến Tánh, thiền sinh, sinh thiền...

 

b) Mở vầng tâm : Thất ngôn, 8 câu:

              Mở rộng vầng tâm được một tâm

              Đào hoa ngơ trúc bước âm thầm...

 

c) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

VII) Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

VIII) Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm

IX) Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

X) Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

                            (C̣n tiếp)

 

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 32

 

-=-=-=-=-=

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *