Bài Xưa 30  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

__________________

*

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 3-2012

 

Cập nhật Tháng 3-2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

335)        Thanh nhàn thấy

336)        Xẻ trăng

 

b) Đoản Luận:

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

(Bài viết này so sánh Thiền Định và Thiền Thiền Tông, và là bài thứ 2. Đáng lẽ đây là bài thứ nhất, v́ nói về căn bản, nói điều thiết yếu : so sánh mục đích của Thiền Định và mục đích của Thiền Thiền Tông. Nhưng đây là bài thứ 2 , v́ tôi muốn đưa ra một câu trả lời thiết thực cho câu hỏi : Làm thế nào, người tu Thiền Định có thể xác định được rằng đă đạt được Tâm giải thoát ???  ...)

 

 

c) Thơ cũ c̣n mới :

Tâm Đăng            Sự về Tâm            Không Cùng        Muôn Thiền 25   Hoàng hôn thấy      :       Khách Thiền ;  Thấy, thấy ;           Tánh ngọc ;                Hoàng hôn vẽ    ;         Hoàng hôn nối  ;         Người Xưa  ;  Hay thiền thấy  ;    Hai vũ trụ  ;

 

B) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a) Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

_-Luận về Tuyệt chiêu

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

b) Nguyên lư Thiền-tông :

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

 

c) Đáp án

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

d) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

e) Phật pháp cơ bản

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

 

g) Nho, Phật, Lăo, Mặc :

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

 

 

h) Mục Lục Thơ

Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’    (những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’)

       Mục Lục Thơ Thiền Toán     (những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán)

 

Thơ :             Thiền sinh sinh Thiền  ; Lời Cuộc Đời  ;             Hằng Như  ;    Phật Tánh  ;    Lượng Giác Tánh  ;    Canh trường  ;       Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;        Hải Vân 2   ;   Muôn Thiền 22 ;      Nhẹ Nhàng 3     Ái Ngữ  ;         Bờ Đêm  ;               Tiết Thiền    ;  

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

a)Thanh nhàn thấy : Lục bát, 9 câu:

              Thanh nhàn thấy, thấy thanh nhàn ,

       Bấy hoàng hôn, bấy lang thang hôn hoàng ...

 

b) Xẻ trăng : Thất ngôn, 8 câu:

       Như chẻ vầng mây ta gặp trăng ,

       Đào nguyên lối cũ chẳng thăng bằng ...

 

c) Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

Dàn Bài :

I)Mục đích của Thiền Định : Tâm giải thoát

II) Mục đích của Thiền Thiền Tông : Chân Tâm

III) Nhắc lại : Thiền Định = những nấc thang

IV) Nhắc lại : Kiến Tánh = Nhảy Một Cái . . .

V) Thế nào là Tâm giải thoát? (Làm sao có thể xác định được rằng đă đạt được Tâm giải thoát) 

VI) Thế nào là Chân Tâm? (Làm sao có thể xác định được rằng đă chứng ngộ Chân Tâm)

VII) Tuyệt chiêu của Thiền Định

VIII) Tuyệt chiêu của Thiền Thiền Tông

*

= = = =

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tết Nhâm Th́n 2012

 

Cập nhật Tết Nhâm Th́n:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

331)        Tâm Đăng

332)        Sự về Tâm

333)        Không Cùng

334)        Muôn Thiền 25

 

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

 b) Đoản Luận:

104)        ‘‘Mong đầu năm, cuối năm, giữa năm gặp may !’’

 

105)        HTNg Anh nói ‘Một là Đại Anh Hùng, hai là Đại Lưu manh’

(Danh xưng Đại Trượng Phu ! 2)

(Ngày xuân nói chuyện coi bói, coi chỉ tay.

Cách đây gần 50 năm, một ngày vào khoảng tháng 2, lớp học Dược của tôi, theo đề nghị của một người trong lớp, đến học thêm về thí nghiệm ở một cơ quan nào đó. Tôi tháp tùng thiên hạ, loay hoay đập chầy đập cối một lúc, loay hoay suy nghĩ vẩn vơ ; khi ngẩng đầu lên, th́ thấy pḥng thí nghiệm gần như vắng tanh : bọn con trai trốn đi đâu mất tiêu,  bọn con gái chỉ c̣n một người đẹp đang bị thiên hạ xúm lại tán tỉnh.

Tôi bèn quyết định dời chân ra vườn, để thiên hạ ‘mần ăn’.

Bèn bước ra vườn ...)

 

c) Thơ cũ c̣n mới :

       Tâm viên       Hải Uất Liên

 

B) Bài cũ chọn lọc

a) Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

b) Đáp án

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

c) Thiền-tông

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

 

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a)Tâm Đăng: Lục bát, 9 câu:

              Trông mong lớn, mộng ước xa,

       Hào quang vạn hữu như nhà viển vông ! ...

b) Sự về Tâm , Song thất Lục bát, 9 câu:

              Đầy tâm sự, lan man tâm ư,

              Sự tâm đầy, tri kỷ xót xa ...

c) Không Cùng, ngũ ngôn, 12 câu:

              Phật Tánh ta vời vợi,

              Diễn tả thật không cùng !

              Lời như mời , kéo, gợi ...

d) Muôn Thiền 25, Song thất Lục bát, 9 câu:

              Đắc Thiền vượt hai mươi lăm cơi

              Đạo Thiền hành dơi dơi Tánh chân ...

 

e) ‘‘Mong đầu năm, cuối năm, giữa năm gặp may !’’

Dàn Bài :

I) Chúc Tết nhiều, chúc Tết tràng giang đại hải ...

II) Chúc Tết nhiều, vui chúc Tết, vui như ... Tết

III) Có nhiều người , ở bên Pháp, rất hà tiện lời chúc Tết

IV) Có sức khỏe th́ có tất cả ! ?  _-Sai, hoàn toàn sai !

V) Không nên hà tiện lời chúc Tết

VI) Nên chúc may mắn, chúc hạnh phúc

VII) ‘‘Mong đầu năm, cuối năm, giữa năm gặp may !’’

VIII) Chúc Tết các độc giả

IX) Chúc ‘Tu hành đắc đạo !’

X) Sau mười mấy năm chúc ‘Tu hành đắc đạo !’ ...

XI) Chúc Tết các độc giả đạo hữu

 

g) HTNg Anh nói ‘Một là Đại Anh Hùng, hai là Đại Lưu manh’

(Danh xưng Đại Trượng Phu ! 2)

Dàn Bài :

I) Người đẹp ngồi một ḿnh trên băng đá

II) Ng. Anh coi chỉ tay và nói ‘Một là Đại Anh Hùng, hai là Đại Lưu manh’

III) Chẳng phải là Đại Anh Hùng , chẳng phải là Đại Lưu manh

IV) Dấu hiệu ‘Một là Đại Anh Hùng ...’ theo phép coi chỉ tay Tây Phương

V) Dấu hiệu ‘Một là Đại Anh Hùng ...’ bắt đầu có ư nghĩa từ khi ...

VI) Nhắc lại : Đại Trượng Phu trong Phật Pháp

VII) Nhắc lại : Cư sĩ đă Kiến Tánh, Đại Sĩ , Thượng Sĩ

VIII) Nhắc lại : Lư do của tôn hiệu Đại Trượng Phu

IX) Chữ ‘Đại Anh Hùng’ mà Ng. Anh dùng là ‘Đại Trượng Phu

X) Đề nghị : Thiền sư đă Kiến Tánh gọi là Đại Sư

     Đề nghị : Cư sĩ đă Kiến Tánh gọi là Đại Sĩ

 

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 11-2010

 

Cập nhật đầu tháng 11-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

329)        Tâm viên

330)        Hải Uất Liên

 

b) Thơ cũ c̣n mới :

       Hoàng hôn thấy           Khách Thiền  Thấy, thấy              Tánh ngọc              Hoàng hôn vẽ    ;      Hoàng hôn nối  ;     Người Xưa  ;  Hay thiền thấy  ;     Hai vũ trụ  ;

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) những bài được đọc nhiều nhất , trong 6 tháng qua  :

9)           Đạt Ma Sư Tổ

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra và vài điều cần biết để tu tập thiền định hay Yoga

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

60)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

75)         Thiền định và Toán học

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

6)           Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

b) Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay        (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

       Mục Lục Thơ Tâm           (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

 

c) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

Thơ :             Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;      Đại hội thơ      ;      Ngàn sao  ;     Phím tịch u  ;  Cánh Thiền  ;         Cảnh như Tâm  ;       Tâm Sương  ;         Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;          Lâng lâng tuế nguyệt  ;  Lăng Tiên     ;      Trời mùa đông Ba Lê  ;  Phật Cầm  ;    Cái Lạnh  ;    Trăng thơ về  ;       Bờ Đêm  ;       Hoàng Hoa  ;     Hoàng diễm Hoa  ;         Trăng tŕ  ;         Trăng rụng  ;  Thời Gian   ;    Nụ Phật     ;         Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;         Một trăng muôn tú  ;      Ṛng Ṛng  ;  Đắc Tâm tâm đắc  ;       Vạn Trăng 7   ;

 

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

a) Bài mới

_-Thơ :

66)         Dáng Thơ

_-Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

164)        Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 11                    ( [L] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

(Lần đầu tiên đọc ĐVSKTT, đến đoạn văn Lệ Chi Viên, tôi đă cảm thấy ḷng bất an, có điều bất ổn ; điều ǵ bất ổn ? _-đó là, Vua Lê Thái Tông băng hà lúc đi duyệt binh ở thành Chí Linh, mà đi duyệt binh là dấu hiệu của minh quân (c̣n hôn quân đam mê tửu sắc th́ ở riết trong vườn Thượng Uyển, âu yếm các mỹ nữ thơm như múi mít) ...

Bài viết này trở lại những điều vu khống Vua Lê Thái Tông của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh ; và làm sao nhận ra những điều vu khống này ...)

 

b) Xem thêm chi tiết ( những đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn bài, Bài cũ chọn lọc , Thơ cũ chọn lọc vv ...)

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Tâm viên : Lục bát, 9 câu:

              Tâm viên muôn sắc, sắc khinh

       Tâm viên hồng đượm, đượm t́nh thiết tha ...

 

b) Hải Uất Liên : Thất ngôn, 8 câu

              Đóa Hải Đường tươi, mơn mởn ánh

              Trải hoa, vàng đất Uất Kim Hương ...

(Hải Uất Liên : là tên của ba loài hoa đẹp :

_-Hải Đường

_-Uất Kim Hương

_-Liên Hoa)

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 29

 

============

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *