Bài Xưa 3.-

                                                                

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

==============

 

 

Cập nhật giữa tháng 7-2007

 

Cập nhật giữa tháng 7-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Trăng Sang Ngang

        Tâm Nở

 

2) Đoản Luận :

        Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [2]

 

 

B) Phụ Lục : bài mới trang LêAnhChí :. - 

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

a) Nguyễn thị Điểm Bích có tên trong văn học sử

b) Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_TrạngBùng

 

Bài mới " Nguyễn thị Điểm Bích . . ." có liên quan đến Tam T Huyền Quang (T thiền phái Trúc Lâm)

 

 

C) Sơ Lược về bài mới. - 

 

 

a) Trăng Sang Ngang: Thất ngôn, 8 câu:

                Tự Tánh lồng trăng ánh Phật Quang,

                Đâu đây mây gió cũng miên man

 

b) Tâm nở: Thất ngôn, 3 đoạn, 12 câu:

        Hoa nở bộn bàng muôn đóa Tâm,

        Thanh thanh vạn cảnh, mối t́nh thâm

        Thiền hành, triết lư, thiền tùy Tánh . . .

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [2]

11) Hai học tṛ làm quốc

12) Người Kiến Tánh th́ ra trận cũng thấy Tánh

13) Cao trào th tŕ Kinh Kim Cang

14) Chẳng lập văn tự

15) T tu, t chứng, t thành

16) Nghe pháp Kiến Tánh liền

17) Chẳng phải thiền định

18) Phương thức Thiền Tông

19) Trực Ch Chân Tâm

20) Lập Tông bởi T Đạt Ma, phát triển bởi Ngũ T

21) Đặc thù của Thiền Tông Đông Đ

22) Đức Hoàng Mai

 

===================

 

 

Cập nhật đầu tháng 7-2007

 

Cập nhật đầu tháng 7-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Hoàng Hôn

        B́nh Minh

 

2) Đoản Luận :

        Minh Tâm Kiến Tánh

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Hoàng Hôn: Lục bát, 11 câu :

                Muôn đời vũ trụ lê thê,

        Dấy hoàng hôn, để đê mê hôn hoàng !

 

b) B́nh Minh: Lục bát, 9 câu :

                B́nh minh nắng sớm rực đông,

        Thanh cao vàng sáng rải ḷng vẹt sương

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Minh Tâm Kiến Tánh

I) Trực Chỉ Minh Tâm , Kiến Tánh Thành Phật

II) Ư nghĩa của Trực Chỉ Minh Tâm

III) Minh Tâm , một đặc tính của Kiến Tánh

IV) Minh Tâm để/th́ Kiến Tánh

V) Nguyên động lực của Kiến Tánh, Minh Tâm , Kiến Tánh

VI) Minh Tâm là Kiến Tánh

VII) Minh Tâm khác với "thấy sáng" trong thiền-định

VIII) Lấy tâm truyền tâm

IX) Thông Tâm Kiến Tánh !

 

==============

Giới thiệu Trang LeAnhChi.com

 

Xin giới thiệu Trang Nhà www.LeAnhChi.com

Mục đích chính của Trang Nhà này là khảo luận vềVăn học, văn chương , lịch sử , V́ Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com  là Trang Thiền, Trang Phật Pháp , không thể viết về văn học được.

Khi bắt đầu viết, tôi lại thấy nên thêm vào mục Gia Phả, do đó Trang Nhà gồm ba phần sau :

1. Thơ : hầu hết những bài thơ này làm vào năm 1976 , lúc tôi chưa tu thiền

2. Văn học, lịch sử, văn chương : những bài đoản luận

3. Gia Phả họ Lê , làng Nhân Mục(Hạ-đ́nh), huyện Thanh-tŕ, tỉnh Hà Đông . Có thể xem phần này như sự góp mặt vào các Trang Nhà Gia Phả trên Internet. Nhưng tôi viết về tổ tiên c̣n v́ vài lư do cá nhân và gia đ́nh : Một số các vị Tổ họ Lê là những nhân vật lịch sử, hiện được đề cập đến trong sách vở và Internet, và tôi thấy có một số điều không được chính xác. . .

_______________________

 

Số ra mắt 22-6-2007

 

Trang Nhà www.LeAnhChi.com xuất hiện vào ngày mùng 8 tháng 5 năm Đinh Hợi (22-6-2007), với những bài sau:

 

A) Bài Mới .-  www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

1)

        Lời phi lộ

 

2) Lê Gia:

        Gia Phả họ Lê

        Trúc Hiên Tiên Sinh, Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

 

3) Văn Học :

 

        Chức Tam Công triều Lê

 

        Luận Kiếm[1]

        Luận Kiếm[2]

        Luận Kiếm ở núi Tâm[1]

        Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

 

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Lời phi lộ

mục đích và nguyên nhân của Trang Nhà

 

b1) Gia Phả họ Lê

Lược Sử

 

b2) Sau đây là Dàn Bài của bài:

        Trúc Hiên Tiên Sinh, Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

I) Lược Sử

II) Hội Nguyên, Đốc-học Hà-nội

III) Cụ nhà tên "Diên" hay "Duyên" ?

IV) Nhậm chức hay đi đày ?

V) Trúc Hiên và Cúc Hiên

VI) Không luyện vơ

VII) Bóng Nước Hồ Gươm

VIII) Có con nuôi họ Bùi

IX) Quốc Tử Giám Tư Nghiệp

X) Quân Tử Thành Mỹ

XI) Ba ngh́n đệ tử

XII) Đám tang

XIII) Bia Lư Quốc Sư(Minh Không thiền)

XIV) Tác Phẩm

XV) Chiếc áo tiến-sĩ

XVI) Liên hệ giữa họ Lê và ông Nguyễn Hiến Lê

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

        Chức Tam Công triều Lê

I) Nhiệm vụ của Tam Công

II) Tam Công, lược qua các triều đại

III) Tam Công mà sự thực là bốn chức vị ( TriềuLê )

IV) Thái-úy và Thiếu-úy

V) Tam Công tương đương với tước Quận-công

 

 

d) Những bài đoản luận:

        Luận Kiếm[1]

        Luận Kiếm[2]

        Luận Kiếm ở núi Tâm [1]

        Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

đă được đang trên Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

 

========================

Quí đạo hữu có thể vào những bài mới bằng cách bấm nút vào  ThơĐoản Luận

 

***

 

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >     Bài Xưa

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ----------------------------------------------------------