Bài Xưa 28  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

 

                    Ngày 16-9-2010

Độc giả thân mến,

Tôi lại nghỉ mệt thêm hai tuần

Mùa hè này ở Ba Lê, trời chẳng được ấm, chỉ nóng có khoảng một tuần, sáng và đêm lại lạnh ; do đó tôi cần nghỉ ngơi thêm (Tuổi già cần nghỉ ngơi nhiều).

Chính ra , tôi chỉ sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày, c̣n th́ sẽ viết bài lại, để đăng đầu tháng tới.

                           LêAnhChí

**************************

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 8-2010

 

                    Ngày 15-8-2010

Độc giả thân mến,

Tôi nghỉ hè một tháng

Như vậy : bài mới sắp đến sẽ cập nhật vào khoảng 15 tháng 9-2010. Trong khi chờ đợi, mời Độc giả xem những bài đă đăng tỉ như vài bài ‘Bài cũ chọn lọc’ sau đây.

                           LêAnhChí

 

Bài cũ chọn lọc :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

 

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

Thơ cũ c̣n mới : Hoàng hôn nối  ;          Người Xưa   ;  Hoàng hôn đẹp  ;   Hay thiền thấy      ;    Hai vũ trụ      ;    Chứa chan Thiền      ;    Vất Vọng     ;

 

Thơ :             Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;         Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;         Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;        Hải Vân 2   ;   Muôn Thiền 22      ;     Nhẹ Nhàng 3         Ái Ngữ  ;         Bờ Đêm  ;           ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;         Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;      Nhụy Tâm      ;      Hải Vân 2  ;

 

*

====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 8-2010

 

Cập nhật đầu tháng 8-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

324)       Hoàng hôn vẽ

 

b) Đoản Luận:

103)       Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

(Tâm vui, tâm buồn, tâm vui vẻ, tâm buồn tủi, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhen, tâm từ, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố kỵ, tâm ḥa, tâm tranh ...Có ngổn ngang những mấy ngàn tâm ... .Bài viết này bàn về muôn tâm, một tâm, rồi kết luận bằng một ... Định nghĩa.)

 

c) Bài cũ chọn lọc:

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

 

Thơ :             Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;           Đại hội thơ       ;     Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;         Lâng lâng tuế nguyệt  ;  Lăng Tiên;     Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;        Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;       Nụ Phật ;       Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7   ;       

 

 

B) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

a) Thơ :

61)         Sầu Đông 2

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

158)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Bài trước đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài này bước sang lănh vực tính t́nh. Mở đầu bằng vài đoạn tiểu luận về Tướng pháp và tính t́nh. Và đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương ...)

159)       Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

(Chức B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, là tớng hayớng quốc hay thừaớng. Chức B́nh Chương, trên lư thuyết, có thể được đảm nhiệm bởi vơ tướng hay văn quan. Nhưng trên thực tế, hiếm có văn quan nào được làm tớng, trong các triều đại của ta. Nhà Trần nhà chức Tả bộc xạ mà tôi dùng chữ ‘Văn thừa tướng’ để chỉ chức này, để nói rằng Tả bộc xạ không phải là ‘t tướng’, như một số văn sĩ đă hiểu lầm ...)

 

c) Xem thêm chi tiết ( những đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn bài, Bài cũ chọn lọc , Thơ cũ chọn lọc vv ...)

       Bấm vào    -- >     Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hoàng hôn vẽ : Lục bát, 9 câu:

             Hoàng hôn vẽ , vẻ hôn hoàng

       Sao xa ánh nguyệt , rỡ ràng ánh tâm

 

b) Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm:

Dàn Bài :

I) Có muôn tâm , đều là Vọng

II) Có một tâm , là Chân

III) Thường dùng một (vọng) tâm

IV) Đem tâm t́m tâm

V) Bắt (vọng) tâm thành nhu thuận, nhu nhuyễn , an vui, an tĩnh, sáng chói . . .

VI) Đem tâm đến bờ giải thoát

VII) Định nghĩa Tâm giải thoát

*

======

 

Bài Xưa hơn .-

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 27

*

=============

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *