Bài Xưa 27  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

_______

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 7-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 7-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

322)       Hay thiền thấy

323)       Hai vũ trụ

 

b) Bài cũ chọn lọc:

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

 

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

Thơ :             Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;         Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;         Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;        Hải Vân 2   ;   Muôn Thiền 22      ;            Cảnh như Tâm  ;          Phật Cầm  ;    Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3         Ái Ngữ  ;         Bờ Đêm  ;           ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;         Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;   Huyền Sử Phong Kiều  ;   Nhụy Tâm      ;   Hải Vân 2  ;

 

 

B) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

156)       Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

(Trong các triều đại của ta và Tàu, chức Thái Úy là chức quan trọng nhất trong ba chức Thái Phó , Thái Úy, Thái Bảo, v́ Thái Úy nắm binh quyền. Có thể gọi Thái Úy là Đại nguyên soái. Thông thường, bên Tàu, Thái Phó là chức quan cao hơn Thái Úy. Dưới triều Lê nước ta, Thái Úy là chức quan cao hơn Thái Phó, Thái Bảo (xếp hạng như vậy th́ hợp lư hơn). Riêng vua Lê Thái Tổ dành chức Thái Úy chỉ để truy tặng cho hai vị tướng mà vua thương yêu nhất, đó là B́nh chương Lê Thạch và Nghĩa sĩ Lê Lai ...)

157)       Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

(Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều  trong VNSL, bài viết này nói về một sai lầm của ông về quân số , Trần Trọng Kim có xu hướng viết sai về quân số ...)

 

b) Xem thêm chi tiết ( những đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn bài, Bài cũ chọn lọc , Thơ cũ chọn lọc vv ...)

       Bấm vào    -- >     Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hay thiền thấy: Song thất Lục bát, 9 câu :

             Hay thiền thấy muôn vàn rực rỡ

             Thấy thiền hay bao độ dầy công

b) Hai vũ trụ : Ngũ ngôn, 12 câu :

             Hai ṿm, hai vũ trụ

             Chân Vọng cách biệt nhau

             Gang tấc rày mới cũ

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 7-2010

 

Cập nhật đầu tháng 7-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

320)       Hoàng hôn nối

321)       Người Xưa

 

b) Bài cũ chọn lọc:

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

 

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

76)         Thiền quán và Toán học

 

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

 

Thơ :      Hoàng hôn đẹp  ;  Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;           Đại hội thơ     ;     Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;         Cảnh như Tâm  ;    Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;         Chứa chan Thiền  ;   Vất Vọng  ;  Lâng lâng tuế nguyệt  ; Lăng Tiên;        Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;    Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;     Nhẹ Nhàng 3  ;      Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;       Nụ Phật          Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7   ;

 

 

B) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

a) Thơ :

60)         Lời ví von     (Thơ t́nh)

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

154)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 5,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 5

(Thời đại vàng son của lịch sớc nhà _-đời Vua Thái T, Thái Tông, Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ . Các nước Mỹ, Tây Âu sau thế chiến thứ hai cũng có Hiện tượng này (mà họ gọi là Hiện tượng ‘Baby Boom’). Sự sinh sôi nẩy nở này :

_-xảy ra sau cuộc chiến tàn khốc

_-lúc kinh tế phát triển tốt đẹp, đời sống sung túc

Bài viết này nói v thời thái b́nh hạnh phúc của hai v vua đầu nhà  

_-Công cuộc cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

_- th làm cách mạng không giết người

_-Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử ...)

 

155)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

(Vua Lê Thái Tổ mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !và v́ lỗi của các sử gia. Họ chép việc Trần Nguyên Hăn coi tướng vào sử sách, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn có biết coi tướng hay không, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng hay không, và chính họ cũng chẳng biết tướng pháp !!! Tôi đă có hai bài viết về vụ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai ...

Nhận thấy rằng những điều sử sách ghi lại về tướng mạo của vua ta tạm đủ để coi tướng ngài, tôi có bài viết này. Thiết nghĩ đây cũng là điều cần thiết v́ tôi đă nói nhiều về sự sai lầm của nhiều người khi coi tướng Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại trượng phu , bậc Thánh vương ...)

 

c) Xem thêm chi tiết ( những đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn bài, Bài cũ chọn lọc vv ...)

       Bấm vào    -- >     Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hoàng hôn nối : Lục bát, 9 câu:

             Hoàng hôn nối, nối sao băng

       Hạo nhiên hi vọng, lại giăng giăng sầu

 

b) Người Xưa: Thất ngôn, 8 câu:

             Trải vô lượng kiếp từ Vô Thỉ

             Tánh thật là Ta, Tánh Đạt Ma

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 26

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *