Bài Xưa 26  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 6-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 6-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

318)       Chứa chan Thiền

319)       Vất Vọng

 

 

b) Bài cũ chọn lọc:

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

78)         T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’

79)         T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’ 2

 

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

76)         Thiền quán và Toán học

 

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

 

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

Thơ :      Vạn Trăng 10  ;            Gió Lay 5  ;    Dài thương   ;       Thiên cổ sự ;        Vung Gậy   ;   Hành Thiền  ;        Hồi Chuông  ; ;  Tánh vô cực  ;  Ngàn sao  ;  Cánh Thiền  ;    Một nhịp cầu  ;      Tâm luyến hẹn ;    Thời gian tựa  ;      Thơ Đàn Thiền  ;  Thiền thi nhân  ;    Vũ Trụ  ;   Tâm Tánh Tâm ;                 Gió Lay 4  ; Vạn Trăng 7  ; Nhẹ Nhàng 3 ; Chúc Tết Thiền      ;;        Áng huyền nhiệm   ;;    Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;  ;     Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí

a) Bài mới:

152)       Vua Thái T đăng quang sông Hồng bỗng nảy vàng ṛng, Phép lạ cát tường này báo hiệu Thánh vương ra đời thời đại vàng son của lịch s

153)       Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

 

b) Xem thêm chi tiết ( những đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn bài, Bài cũ chọn lọc vv ...) :

       Bấm vào    -- >     Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Chứa chan Thiền: Ngũ ngôn, 12 câu:

             Chứa chan Thiền chưa chán

             Chứa chan Thiền đạo tâm

             Chứa chan chan chứa rạng ...

 

b) Vất Vọng : Thất ngôn, 8 câu:

             Gom góp Vọng-tâm vất vệ đường

             Thần hồn nhẹ nhơm , được phiêu phương ...

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 6-2010

 

Cập nhật đầu tháng 6-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

316)       Lâng lâng tuế nguyệt

317)       Lăng Tiên

 

b) Bài cũ chọn lọc:

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

Thơ :             Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;     Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;   Nụ Phật           Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;         Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;  ;    Thiền sinh sinh Thiền  ;   Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;       Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;        Hải Vân 2   ;   Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;         Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí

 

a) Bài mới:

149)       Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

151)       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

 

b) Xem thêm chi tiết ( đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn Bài, Bài cũ chọn lọc vv ...)

       Bấm vào    -- >     Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Lâng lâng tuế nguyệt : Lục bát, 9 câu:

             Vất hoàng hôn, nhặt hôn hoàng,

       Ngh́n sao nguyệt thắm muôn vàn, vàn thơ !

 

b) Lăng Tiên: Thất ngôn, 8 câu:

             Ta là lăng tử cũng là tiên !

             Hội ngộ muôn năm lấy một thiền

 

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 25

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *