Bài Xưa 24  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh tháng 4-2010

 

                    Ngày 2-4-2010

Độc giả thân mến,

Tôi mắc bệnh khá nặng đă hơn hai tuần, bài vở do đó không thể đánh máy được, mặc dù có bài đă viết xong trên giấy.

Hôm nay, bịnh t́nh đă thuyên giảm nhiều , tôi ước lượng sẽ b́nh phục khoảng 7 ngày nữa. Sau đó, định sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày (Tuổi già thêm bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều) rồi bắt đầu đánh máy lại.

Như vậy : cả tháng 4 này sẽ không có bài mới và bài mới sắp đến sẽ cập nhật vào khoảng 1 tháng 5-2010. Trong khi chờ đợi, mời Độc giả xem những bài đă đăng tỉ như vài bài ‘Bài cũ chọn lọc’ sau đây.

                                  LêAnhChí

 

 

Bài cũ chọn lọc :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

76)         Thiền quán và Toán học

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

Thơ :      Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;        Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;        Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;    Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;    Thời Gian   ;   Nụ Phật          Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;         Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;         Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;       Hải Vân 2  ;  Hoàng hôn đẹp  ;         Đại hội thơ  ; 

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 3-2010

 

Cập nhật đầu tháng 3-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

309)       Có Không 2

310)       Nụ Mai

 

b) Bài cũ chọn lọc:

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

 

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

 

6)          Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

88)         "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

89)         Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ)

 

Thơ :      Hoàng hôn đẹp  ;         Đại hội thơ     ;     Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;         Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;    Cái Lạnh  ;         Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;      Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;         Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;    Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;   Nụ Phật           Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;         Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;  ;    Thiền sinh sinh Thiền  ;   Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;       Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;        Hải Vân 2   ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

141)       Lệ Chi viên, Phá án 9: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 9.        ( Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442) ; K) Hai mươi hai năm sau )

(Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Dực các vua Lê khác ; những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu : Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !!!

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư : Không nói Có, Có nói Không.

Không nói Có : Nguyễn Th L không h mặt Lệ Chi Viên, đừng nói chi là thức suốt đêm với Vua Lê Thái Tông. Có nói Không : Nguyễn Trăi th́ có thể có mặt ở Lệ Chi viên vào ngày Vua Lê Thái Tông băng hà, bài viết này nêu ra lư do tại sao.

Sau đó, bài viết phân tích sự khác biệt giữa ‘tẩy oan’ và ‘đại xá’, ‘tội giết vua’và ‘tội phản nghịch’ ...)

 

142)       Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

(Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương lúc khởi nghĩa, vào đầu xuân, tháng giêng năm Mậu Tuất (1418). Vua Lê Thái Tổ đă đường đường chính chính tự xưng là vua Đại Việt, có chính nghĩa đánh đuổi kẻ ngoại xâm ra khỏi lănh thổ.

Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương ngay từ đầu. Do đó, Cương Mục cho rằng triều bắt đầu t năm 1418 (có lư !)

V́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê, nên những công tŕnh cứu nước, những chức vị quan trọng của các đại công thần nhà Lê đă bị ém nhẹm rất nhiều. Tôi đă có một bài viết về vụ này,

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

Đó là viết về triều Vua Lê Thái Tổ tính t năm 1428.

Bài viết này xác định ba vị, tính t năm 1418 , Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ: B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433) )

 

b) Bài cũ chọn lọc :

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

... ... ...

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3.      (Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.)

126)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

... ... ...

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Có Không 2 : Lục bát, 8 câu:

             Có th́ hạt bụi mắt cay,

       Không th́ Không hết, Không hay Không thành !

 

b) Nụ Mai : Thất ngôn, 8 câu:

             Lúc trước hoa tàn đều rữa nhụy

             Đêm qua nở Nụ, vẫn là . . . Mai !

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tết Canh Dần

 

Cập nhật Tết Canh Dần (14-2-2010) :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

307)       Chúc Tết Thiền

308)       Áng huyền nhiệm

 

b) Bài cũ chọn lọc:

ml)         Mục Lục Thơ Xuân Tết

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

 

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

 

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Ngă , T Tâm, Diệu Tâm . . .

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

Thơ :      Phật Tánh  ;   Vung Gậy  ;          Phước Chàng Trương Kế  ;    Nhà  ;     Giàu  ;    Gió Lay 4  ;    Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;    Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;     Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời ;     Vọng về Chân ;      Về bản thể ; ;        Trăng Đạo ;          Hằng Như  ;         Thiền sinh sinh Thiền  ;       Đại Ước Mơ  ;        Bên bờ suối  ;  Tâm Tŕ  ;     Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;       Loáng Thoáng  ;    Trăng vàng  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

58)         Chúc Tết 2

59)         Ngọa Thần Long 8      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _và tài đức Duệ văn Anh vũ của Vua Lê Thái Tổ)

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

140)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 3,   một lư do chính yếu để ...Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 3

(Vua Thái Tthánh vương, Thái Tôngminh quân , anh minh hơn c những v vua anh minh đời xưa.

với chánh sách cai tr tốt đẹp, đời Vua Thái T, Thái Tông là thời đại vàng son của lịch s. những câu ca dao  truyền tụng thời thái b́nh hạnh phúc của hai v vua đầu nhà . Nguyễn Trăi cũng những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn .

Vua Thái T đă ban hành nhiều chánhsách, biến thời đại định (1428-1433) thành thời đại trị ; nhưng cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông có lư do chính yếu là công cuộc chia đất cấp ruộng của vua Thái T.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chính trị lớn lao này của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) ngoài ngụy quan, hai hạng người (du th du thực, ‘ngh’ trộmớp ) lại quá thừa ruộng đất : h làm gián điệp cho giặc Minh  2) Việc chia đất cấp ruộng, Vua Lê Thái Tổ đặc biệt chú ư đến các quả phụ   3) xác định rằng năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng ...)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

Thơ Tết:      Chúc Tết  ;  Chúc xuân  ;       Mừng xuân ;

ml)  Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

138)       Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

(Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu ǵ đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó. Cho nên bài viết này sẽ nói thêm vài điều quan trọng về thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

_-xác định rằng chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm L nghi Học

_-Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ? mất năm nào ?

_-Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

_-Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442))

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

(Trần Nguyên Hăn cùng với Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, Lỗi giang , công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. T năm 1423 đến năm 1425, ông chẳng một chútcông lao ; do đó, chức Tư đ năm 1425, ch là s bịa đặt của Đại Việt S Toàn Thư , quốc s của nhà Trịnh . Huống chi, Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, chẳng th được một đặc ân nào trong triều đ́nh Lam Sơn ...)

132)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

...   ...   ...  

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Chúc Tết Thiền : Lục bát, 8 câu:

             Một là Một Ngộ, muôn thông

       Hai là xuân diễm, Tết ṛng ṛng may

 

b) Áng huyền nhiệm: Thất ngôn, 8 câu:

             Tỏ áng trăng tâm, huyền nhiệm Áng

             Phương phương diễm lệ, diễm hồng trần

 

c) Cập nhật các Mục Lục:

       Mục Lục Thơ Xuân Tết      (những bài thơ có tựa đề ‘Xuân’ hoặc ’Tết’,’Tiết’)

       Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      (một bài thơ Thiền đọc thành 10 bài thơ, Những bài thơ mỗi câu đều điệp t điệp ng)

 

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 23

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *