Bài Xưa 22  Trang Nhà Kiến Tánh   

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 1-2010

 

Cập nhật đầu tháng 1-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

301)       Hoàng hôn đẹp

302)       Đại hội thơ

 

b) Bài cũ chọn lọc:

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

67)         Luận ‘‘không trụ’’

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

Thơ :      Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;        Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;        Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;    Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;    Thời Gian   ;   Nụ Phật          Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;         Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;         Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;       Hải Vân 2  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

58)         Vạn Cổ

59)         Nguyệt Sương

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

134)       Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) V lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đựng những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và các vua Lê khác. Đó là những lời vu khống không tiền khoáng hậu trong lịch sử ; như Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, c̣n Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !

Bài viết này tiếp tục bàn v những diễn biến bao quanh s băng của Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn :

1) rất th t m Bạch Sư, vua c ư đến Lệ Chi Viên, v́ có lương y Lệ Chi Viên, T́m dấu vết v lương y này

2) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội,

3) bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?)

 

135)       Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2         ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

. . .

 

Thơ   :   Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;  ;     Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ; : Yêu  ;       Mưa dài  ;    Ngày Một Ngày  ;  Đợi  ;     :     Trăng diễm  ;        Thu Tàn  ;           Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Chiều hôm trước  ;         ;       Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ; ;   Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hoàng hôn đẹp: Lục bát, 9 câu:

             Hoàng hôn đẹp, đẹp hôn hoàng ,

       Thiên thu rảo bước theo nàng Ảo Tâm

b) Đại hội thơ : Thất ngôn, 8 câu:

             Đại hội trời thơ ở mọi miền,

             Gió lay tùng trúc phỉ hàn huyên

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 12-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 12-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

299)       Muôn Thiền 20

300)       Muôn Thiền 21

 

b) Bài cũ chọn lọc:

(Thơ:)    297)       Vọng về Chân      298)       Về bản thể

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

56)         Ngũ Tổ và Luc Tổ: niệm niệm không trụ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

88)         "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

89)         Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ)

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

78)         T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’

79)         T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’ 2

 

Thơ :      Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;        Dài thương   ;       Thiên cổ sự ;         Vung Gậy  ;          Trăng Đạo ;          Ṛng Ṛng  ;         Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;   Đại Ước Mơ  ;        Bên bờ suối  ;  Tâm Tŕ  ;     Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;       Loáng Thoáng  ;    Trăng vàng  ;        Hành Thiền  ;        Hồi Chuông  ; ;  Tánh vô cực  ;  Ngàn sao  ;  Cánh Thiền  ;  Cái lạnh  ;        Một nhịp cầu  ;     Tâm luyến hẹn ;    Thời gian tựa  ;     Thơ Đàn Thiền  ;         Thiền thi nhân  ;    Vũ Trụ  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

132)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Nói là ‘vua đầu tiên’, là không kể thời Hồng Bàng _-ta thiếu tài liệu để xác định rằng các Quốc Tổ đă thi hành chánh sách nhân đức này .

Vua Lê Thái Tổ đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Đây là một trong hai điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông (điều kiện thiết yếu thứ hai là Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên).

Việc chia đất cấp ruộng cho dân chúng cũng là  một điều kiện thiết yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương)

 

133)       Vua Lê Thái Tổ lên ngôi ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), thật ra vua ta không lên ngôi mà chỉ đổi vương hiệu . Và đổi mục đích, mục đích của vua Lê Thái Tổ năm1428 là : làm thánh vương !

(bởi v́ để làm thánh vương :

1) trước hết người làm vua phải có chí hướng muốn làm thánh vương

2) phải biết làm việc ǵ, công đức ǵ để thành thánh vương

3) và dĩ nhiên người làm vua phải có tâm thánh vương; tâm thánh vương là sao ? _-là tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân

Vua Lê Thái Tổ có đủ 3 điều kiện này...)

 

b) Bài cũ chọn lọc :

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

130)       Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă gi thuyền vua lại, m Bạch???

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

15)         Ông Đinh L ông L , danhớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

...

 

Thơ        Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Chiều hôm trước  ;  ;       Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ; ;     Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;;      Cánh mơ  ;     Sắc Thu 2  ;  Ép Thơ  ;  Đón Thu  ;  Sắc Thu  ;       Hoa Mộng  ;  Giọt mưa bay  ;         Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Muôn Thiền 20 : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Nguyệt Thiền nổi, lững lờ năm tháng,

             Nhật Thiền hùng, tỏ rạng muôn h́nh

 

b) Muôn Thiền 21 : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Đại Thiền Tọa, rời xa động tĩnh (1)

             Thường Thiền hay, Phật Tính thấy hoài

Chú thích :

(1) : Tổ Đạt Ma : rời  động và định là Đại Tọa Thiền !

 

*

=====

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 21

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *