Bài Xưa 21  Trang Nhà Kiến Tánh   

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 12-2009

 

Cập nhật đầu tháng 12-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

297)       Vọng về Chân

298)       Về bản thể

 

b) Bài cũ chọn lọc:

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

 

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

88)         "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

89)         Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ)

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

 

 

Thơ :      Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;    Ṛng Ṛng  ;          Vung Gậy  ;    Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;       Đại Ước Mơ  ;       Bên bờ suối  ;  Tâm Tŕ  ;     Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;         Loáng Thoáng  ;    Trăng vàng  ;        Hành Thiền  ;        Hồi Chuông  ;         Hải Vân 2  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;        Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;         Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Cái lạnh  ;      Trăng thơ về  ;          Nhẹ Nhàng 3  ;      Đại Ước Mơ  ;        Bên bờ suối  ;       Thời gian tựa  ;     Thơ Đàn Thiền  ;  Thiền thi nhân  ;    Vũ Trụ  ;        Tâm Sương  ;         Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;     Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

57)         Sầu Đông 1

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

130)       Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă gi thuyền vua lại, m Bạch???

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi.

Hiện nay ta chỉ có một bằng chứng rằng

       vua Thái Tông đi tuần v miền đông, ‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất

ch với s kiện độc nhất này, không th bằng chứng khác, th́

       Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

Bài viết này tiếp tục phân tích vụ án Nguyễn Trăi và  nêu ra một điểm khả nghi lớn lao trong vụ án Nguyễn Trăi, đó là

       thuyền vua Lê Thái Tông b dừng lại một thời gian , m Bạch

Đáng l ra ( l) minh quân Lê Thái Tông, vị vua trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, không băng hà, nếu thuyền ng không b dừng lại một thời gian , m Bạch Sư . Thương thay ! ...)

 

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

(Vua Lê Thái Tổ , bản chất văn vơ thánh thần, đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn ! Sao lại có thể được vậy, trong khi vua ta chỉ ở ngôi có 6 năm và giới hạn ngắn nhất ngày xưa giữa 2 kỳ thi tiến-sĩ là 3 năm   ?

Số là, niên hiệu Thuận Thiên (1428), cứ 2 năm Vua Lê Thái Tổ mở 1 kỳ thi tiến-sĩ văn ; ở ngôi có 6 năm có 3 kỳ thi tiến-sĩ. Trước đó, năm 1426, dù đang chiến tranh nóng bỏng, vua vẫn mở được 1 kỳ thi tiến-sĩ !

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă giấu nhẹm 3 trong 4 kỳ thi này.)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài  ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă       Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2         ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ     (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

68)         Gió mùa xuân là gió . . . đông

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

. . .

Thơ   :        Đường Gặp Gỡ  ;      Chiều hôm trước  ; Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;      Bài thơ thứ  ;        Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ;         Ngọa Thần Long 7  ;     Sắc Thu  ;      Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;  ;         Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ;     

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Vọng về Chân : Lục bát, 10 câu:

             Ở trên đèo, vọng xa xa,

       Như nàng thiếu phụ nh́n ra biển chờ

 

b) Về bản thể: Thất ngôn, 8 câu:

       Về đây cát bụi miền dư ảnh,

       Gió gợn can tràng, nguyệt trải sương

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 11-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 11-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

295)       Là bao

296)       Không Hai

 

b) Đoản Luận:

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

 

c) Bài cũ chọn lọc:

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

56)         Ngũ Tổ và Luc Tổ: niệm niệm không trụ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

 

Thơ :      Dài thương   ;     Thiên cổ sự ;       Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ  ;      Vung Gậy  ;   Trăng Đạo ;    Nụ Phật          Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;     Vạn Trăng 7  ;  ;    Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;         Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;         Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm  ;  Tâm Tánh Tâm  ;  Tâm minh chứng  ;  Một trăng muôn tú  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ; Gió Lay 4  ; Vạn Trăng 7  ; Nhẹ Nhàng 3  ;  Tánh vô cực  ;  Ngàn sao  ;  Cánh Thiền  ;  Cái lạnh  ;    Một nhịp cầu  ;      Tâm luyến hẹn ;

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

 

b) Họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh)

 

lg6)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự, tướng vơ, tiến-sĩ văn 4 (1600-_)

             ( Tiến sĩ đ danh khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (tiếp theo) )

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

128)       Tư Mă Nhương Thư và Tư Mă Tương Như

127)       Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Chính ra tôi biết rằng Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, đă lâu :một khi nhận định được rằng Vua Lê Thái Tông là minh quân th́ ta biết ngay rằng vua không hề dan díu với L nghi Học Nguyễn Th L _-minh quân của ta và Tàu không thông dâm với v của một ông quan nếu đă thông dâm với v của một ông quan th́ không bao gi lại được s quan xem minh quân.

Lâu nay , tôi không viết ǵ về vụ án Lệ Chi Viên, bởi v́ tôi thiếu một bằng chứng cụ thể, một bằng chứng không thể phủ nhận được, để thuyết phục người khác. Đến ngày 13/14 tháng 7 vừa qua, khi đọc lại ĐVSKTT, tôi bỗng thấy cái bằng chứng (không thể phủ nhận được) đó hiện ra, sừng sững :

       [vua] ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’, cho nên Trăi b tội ấy

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Có sự vu khống Vua Lê Thái Tông , đó là v́: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

Bài viết này tiếp tục bàn v những s kiện của v án Nguyễn Trăi, trong đó s kiện quan trọng: Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’ . . .)

 

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn xưa)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

15)         Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

. . .

Thơ   :   Ngày Một Ngày  ;       Đợi  ;     Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;         Mưa dài  ;      Cánh mơ  ;     Yêu  ; :          Trăng diễm  ;        Thu Tàn  ;     Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;      Cánh mơ  ;     Sắc Thu 2    ;        Sắc Thu  ;     Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;  ;     Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ;      Chiếc thư   ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Là bao : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Cho nên vẫn dăi dầu sương tuyết

             Thoắt nắng chiều thoắt nguyệt in hoa

 

b) Không Hai: Ngũ ngôn, 12 câu :

       Đêm nay về xóm cũ

       Sáng mai t́m rạng đông

       Ḍng thời gian ủ rũ

 

 

c) Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

Dàn Bài :

VIII) Duyên do , xuất xứ

IX) Ngũ giới

X) Viết gọn lại Phương pháp lưng thẳng : hai động tác

XI) Nguyên tắc làm lưng thẳng ra

XII) Biến thế : Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

XIII) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng (tiếp theo)

 

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 20

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *