Bài Xưa 20  Trang Nhà Kiến Tánh   

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 11-2009

 

Cập nhật đầu tháng 11-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

293)       Dài thương

294)       Thiên cổ sự

 

b) Bài cũ chọn lọc:

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

88)         "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

89)         Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ)

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

 

Thơ :      Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ  ;     Phật Cầm  ;    Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;       Loáng Thoáng  ;    Trăng vàng  ;        Hành Thiền  ;        Hồi Chuông  ;      Hải Vân 2  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;        Ngàn sao  ;         Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Cái lạnh  ;         Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;      Đại Ước Mơ  ;        Bên bờ suối  ;         Thời gian tựa  ;     Thơ Đàn Thiền  ;  Thiền thi nhân  ;    Vũ Trụ  ;         Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;    Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;    Thời Gian   ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

55)         Đợi

56)         Ngày Một Ngày

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

127)       Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

128)       Tư Mă Nhương Thư và Tư Mă Tương Như

c) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay sai ?

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

2)           Luận Kiếm 2

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài

             ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă       Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

68)         Gió mùa xuân là gió . . . đông

 

Thơ   :        Đường Gặp Gỡ  ;      Chiều hôm trước  ;        Đón Thu  ;         Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;       Bài thơ thứ  ;        Chiếc thư  ;         Ngọa Thần Long  ;        Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngọa Thần Long 7  ;         Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;       Mưa dài  ;      Cánh mơ  ;     Yêu  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Dài thương : Lục bát, 9 câu:

             Dài thương bể khổ ngập trời,

       Vài thương chiếc lá tả tơi buông mành !

 

b) Thiên cổ sự : Thất ngôn, 8 câu:

       Thiên cổ đa sầu, thiên cổ sự

       Hành trang một gánh, gánh ưu phiền

 

*

======

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 10-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

291)       Pháp Thiền Tông

292)       Sang Ngang

Cập nhật các Mục Lục:

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

       Mục Lục Thơ Tâm    

       Mục Lục Thơ ‘Trăng’  

       Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

 

b) Bài cũ chọn lọc:

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

56)         Ngũ Tổ và Luc Tổ: niệm niệm không trụ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

 

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

Thơ :      Vung Gậy  ;    Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;  Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm  ;  Tâm Tánh Tâm  ;  Tâm minh chứng  ;     Một trăng muôn tú  ;     Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ; Gió Lay 4  ; Vạn Trăng 7  ; Nhẹ Nhàng 3  ;  Tánh vô cực  ;  Ngàn sao  ;  Cánh Thiền  ;  Cái lạnh  ; Một nhịp cầu  ;    Tâm luyến hẹn ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

126)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

Thêm mục lục :

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

b) Họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh)

lg5)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 3

             ( Tiến sĩ đ danh khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (1643) )

Thêm mục lục :

       Mục Lục Tấn Quận Công

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

125)       Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

(Các đại thần đă c t́nh nhân nhượng khi thi hành cái án tru di: tứ và ngũ phu nhân của Nguyễn Trăi trốn thoát, tam phu nhân là bà LnHs Nguyễn Thị Lộ, được các đại thần c t́nh lơi lỏng đ hội trốn thoát. Thế th́ , tại sao h lại chẳng tuyên án nhân nhượng hơn ? . . .)

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

nm)        Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

15)         Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

 

Thơ   :   Trăng diễm  ;      Thu Tàn  ;   Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;        Cánh mơ  ;     Sắc Thu 2    ;        Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Đường Gặp Gỡ  ;      Tiếng Thác  ;         Chiều hôm trước  ;        ;       Sắc Thu  ;         Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Pháp Thiền Tông : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Đầy tâm sự, thiền hành vạch lối,

             Sự tâm đầy, một khối mù sa

 

b) Sang ngang: Ngũ ngôn, 12 câu :

       Lư thiền thay nhạc lư,

       Tâm đạo choán hồn thơ

       Tâm b́nh thay vị kỷ . . .

 

c) Cập nhật các Mục Lục:

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay             (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

       Mục Lục Thơ Tâm   (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

       Mục Lục Thơ ‘Trăng’   (những bài thơ có tựa đề ‘Trăng’ hoặc ’Nguyệt’)

       Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      (một bài thơ đọc thành 10 bài thơ, những bài thơ mỗi câu đều điệp t điệp ng)

 

*

===========

*

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 19

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *