Bài Xưa 19  Trang Nhà Kiến Tánh

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

__________________________

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 10-2009

 

Cập nhật đầu tháng 10-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

289)       Một nhịp cầu

290)       Tâm luyến hẹn

 

b) Bài cũ chọn lọc:

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

56)         Ngũ Tổ và Luc Tổ: niệm niệm không trụ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

9)          Đạt Ma Sư Tổ

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

Thơ :    Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm  ;  Tâm Tánh Tâm  ;  Tâm minh chứng  ;        Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;  Vạn Trăng 7  ;        Vung Gậy  ;    Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;   Đại Ước Mơ  ;        Bên bờ suối  ;  Tâm Tŕ  ;  Nhẹ Nhàng 3  ;  Tánh vô cực  ;  Ngàn sao  ;  Cánh Thiền  ;  Cái lạnh  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

53)         Trăng diễm

54)         Thu Tàn

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

125)       Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

Thêm mục lục :

       Mục Lục Lê Chi viên Phá án

c) Bài cũ chọn lọc :

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

83)         Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

Thơ   :   Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;      Cánh mơ  ;     Sắc Thu 2    ;         Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Đường Gặp Gỡ  ;  Tiếng Thác  ;         Chiều hôm trước  ;    ;      Sắc Thu  ;      Tranh Tố Nữ  ; :   Ngọa Thần Long  ;         Ngọa Thần Long 7  ;     Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Một nhịp cầu: Lục bát, 9 câu:

             V́ chưng có một nhịp cầu ,

       Vượt muôn thanh sắc vào sâu đáy ḷng

 

b) Tâm luyến hẹn: Thất ngôn, 8 câu:

             Tánh gọi Tâm và Tâm luyến thân,

             Cung đàn trí tuệ cứ xa dần

 

*

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 9-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 9-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

287)       Sáng Trăng

288)       Trăng liễu nhân

 

b) Đoản Luận:

101)       Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’)

 

c) Bài cũ chọn lọc:

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

Thơ :      Phật Tánh  ;   Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;       Trăng Đạo ;      Nụ Phật  ;      Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Gió Lay 4  ;    Chan chứa tâm ;    Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;        Vung Gậy  ;    Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;        Lời Cuộc Đời ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay sai ?

123)       Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh    Chữ Bất, Thất, Vô       (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh, nhưng với tựa đề ‘Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh . ..’)

 

b) Bài cũ chọn lọc :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

 

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, không hề có vụ án Lệ Chi Viên , không hề có chuyện ‘rắn báo oán’, không hề có chuyện yêu nữ Nguyễn Thị Lộ. Có nhan nhản những bằng chứng về ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ này. Bài viết này tiếp tục những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , từ đó trưng ra bằng chứng rằng bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442) . . . )

 

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

15)         Ông Đinh L ông L , danhớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

Thơ   :    Cánh mơ  ;  Sắc Thu 2  ;  Ép Thơ  ;  Đón Thu  ;  Sắc Thu  ;         Hoa Mộng  ;  Giọt mưa bay  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngọa Thần Long 4  ;       Yêu Kiều  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Sáng Trăng : Lục bát, 9 câu:

             Sáng trăng, sáng nước non nhà,

       Thanh tao dung dị la đà, tràn trăng

 

b) Trăng liễu nhân: Thất ngôn, 8 câu:

       Hôm nay trăng nở bên sườn núi,

       Lay lắt dương tà , gió hội hương

 

c) Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .

Bài này , có tính cách văn chương, bàn về chữ Bất Thất Vô ,nên cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’

 

Dàn Bài :

I) Chữ Bất, Thất, Vô

II) Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh

III) Thất kính và bất kính

IV) Thất tiết có thể chẳng bất trinh

V) Đạo Đức Kinh : trời đất bất nhân

VI) Một số chữ ‘vô’

VII) Phật Tánh là Vô Sinh, Vô Diệt

VIII) Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh, A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh

IX) Chứng Vô Sinh pháp nhẫn là Kiến Tánh

 

*

===========

*

Bài Xưa hơn .-

www.kientanh.com

 

Những bài xưa hơn bài này,

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 18

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *